Ihrisko Jaslovské Bohunice

Obec rozšírila možnosti športovania o discgolfové ihrisko ktoré od roku 2017 máme v našom parku pri amfiteátri. Ak si chcete ísť zahrať nepotrebujete sa nikde organizovať, ani byť členom niektorého zo športových klubov. Stačí len prísť do Amfiteátra a vypýtať si disky v Pizzérii u Sekerovcov a začať hrať.

Discgolfové ihrisko sa nachádza v Parku pri kaštieli v Jaslovských Bohuniciach a je bezplatne k dispozícií  širokej  verejnosti.

Detail ihriska Jaslovské Bohunice

  • počet jamiek: 9
  • miesto odhodu: prírodné
  • dĺžka ihriska: 620m (2034ft)
  • pár: 27
  • rok založenia: 2017

Hra: bezplatná.

Mapa ihriska:

Mapa Ihriska Jaslovke Bohunice

http://www.jaslovske-bohunice.sk/zivot-v-obci/sport/sporoviska/discgolfove-ihrisko/