Budmerice Spring Fling (April 09, 2016)

From: April 09, 2016

To: April 10, 2016

Location: Budmerice

Capacity: 60

Director

 • Name: Stefan Dobrev
 • Phone: +421948504628
 • Email: stefan.dobrev@savba.sk

Number of rounds: 4

Number of final rounds: 1

Sanctioned: PDGA C, SKDGL A

Registration:

 • Closed

About:

KDE

     

WHERE

V parku okolo Budmerického kaštieľa.

 

In the park surrounding the  Budmerice Castle.

 

 

 

DIVÍZIE

 

DIVISIONS

OPEN, WOMEN

 

OPEN (MPO), WOMEN (FPO)

 

 

 

KATEGÓRIA TURNAJA

 

SANCTIONING

PDGA C, Slovenská discgolfová liga A   PDGA C, Slovak Disc Golf League A
     

IHRISKO / FORMÁT

 

COURSE / FORMAT

     

Ihrisko má 15 jamiek a nachádza sa v krásnom zámockom parku, skoro rovný terén, technické jamky s často dobre krytými košmi. Sobotu sa hrajú doobeda 2 kola po 15 jamiek bez prestávky medzi kolami a poobede 1 x 15 jamiek. V nedeľu doobeda sa hrá 1x15 jamiek, krátka prestávka a potom znovu 1 x 15. Finále len pre najlepšie flighty sa hrať nebude.

 

The course has 15 holes and is set in a beautiful castle park. The terrain is almost flat with techincal holes with many well guarded baskets. On Saturday morning we play 2 rounds of 15 holes each, without a break. In the afternoon we play one round 1 x 15 holes. On Sunday morning we play 1 x 15 holes, followed by a short break and another 1x15 holes. There is no final round for the top flights.


V prípade rovnosti skóre  na prvých miestach OPEN alebo WOMEN rozhoduje rozhod v poradí na jamkách 1, F2, F3, kde F2 a F3 sú špeciálne finálové jamky hrané v minulých rokoch.. V prípade, že sa nerozhodne, rozhodne CTP na jamke číslo F3.

 

In the case of a draw on places 1-3 in MPO and FPO after the final round sudden death on holes #1, #F2 and #F3 will be played follwoed by CTP on #F3 if necessary, where #F2 and #F3 and special holes played in previous year's finals.

MAPA IHRISKA

 

COURSE MAP

Mapu ihriska si môžete pozrieť na externej stránke.   The course map is downloadable at the external site
     

PROGRAM TURNAJA

 

TOURNAMENT SCHEDULE

Piatok 8. apríla 2016

 

Friday, April 8, 2016

15:00 ihrisko pripravené na tréning

18:30 - 20:30 registrácia,  v reštaurácii KVAK a neskốr v penzióne  Lindava

 

15:00 the course ready for practise 

18:30 - 20:30 registration in KVAK restaurant and later in pension Lindava

Sobota 9.apríla 2016

 

Saturday April 9, 2016

08:00 registrácia hráčov na mieste turnaja

 

08:00 on-site registration

08:20 stretnutie hráčov

 

08:20 player’s meeting

08:45 prvé dve kola (2 x 15 jamiek)

 

08:45 1st and 2nd round (2 x 15 holes)

13:15 prestávka na obed (KVAK)

 

13:15 lunch @ KVAK restaurant

14:45 stretnutie hráčov

 

14:45 player’s meeting

15:00 tretie kolo (1 x 15 jamiek)

 

15:00 3rd round (1 x 15 holes)

18:30 večera (KVAK)

 

18:30 dinner @ KVAK restaurant

     

Nedeľa 10.apríla 2016

 

Sunday April 10, 2016

08:45 stretnutie hráčov

 

08:45 player’s meeting

09:00 štvrté kolo (1 x 15 jamiek)

 

09:00 4th round (1 x 15 holes)

11:15 player's meeting

 

11:15 player's meeting

11:30 piate kolo (1 x 15 jamiek)

 

11:30 5th round (1 x 15 holes)

 14:45 vyhodnotenie

 

 14:45 awards ceremony

     

REGISTRÁCIA

 

REGISTRATION

Registrácia je na tejto stránke  do 6.4. 2016, prípadne ak to umožní turnajová kapacita aj priamo na turnaji počas registrácie. V súčasnosti prebieha tretia fáza registrácie.

 

Registration is on this website until April 6, 2016 or, if the tournament capacity allows, also directly during the on-site tournament registration.  The registration is currently in the third phase.

     

Fáza 3. (10.3.2016, 22:00 - 6.4.2016, 24:00)

 

Phase 3 (March 10, 22:00  - April 6)

Voľná registrácia všetkých hráčov. Každý hráč, ktorý bude zaradený do zoznamu potvrdených hráčov, či už priamo registráciou, alebo posunom z waiting listu, alebo udeľeným uvoľnenej voľnej karty, bude upovednomený o tejto skutočnosti emailom. Následne do 7 dní musí tento hráč uhradiť turnajové poplatky, inak bude vyradený zo zoznamu registrovaných hráčov.    General registration is open for all players without any restrictions. Every player who receives a confirmed spot for the tournament (direct registration, moving from the waiting list or receiving the wild card) will be informed by an email. He/she needs to pay the tournament fees in 7 days after the confirmation email, otherwise he/she will be removed from the list of registered players. 
     
Pri online registrácii uveďte vaše preferencie ohľadom ubytovania a stravy.    Please, indicate your food and accommodation preferences during the online registration.

V poznámke v registračnom formulári uveďte

 1. preferovaný typ izby (dvojlôžková, trojlôžková),
 2. mená osôb, s ktorými chcete byť ubytovaní,
 3. v ktoré dni máte záujem o raňajky
 4. čokoľvek iné čo považujete za relevantné
 

In the note in the on-line registration form indicate

 1. preferred room size (double, triple),
 2. names of the preferred roommates,
 3. days on which you want a breakfast at the hotel,
 4. anything else you consider relevant
     

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 

REGISTRATION FEE

22 € včasný turnajový poplatok na hráča (zaplatený do 4.4.2016)

 

22 € early bird player fee (received by April 4, 2016)

3 € zľava pre členov Slovenskej asociácie Frisbee

 

3 € discount for members of Slovak Association of Frisbee

25 € neskorý turnajový poplatok (zaplatený na mieste počas registrácie), žiadne zľavy pre členov SAF

 

25 € late player fee (paid during the on-site registration), no discounts for SAF members. 

Poplatok sa platí bankovým prevodom, spolu s obedom v sobotu. Platobné info nižšie, nezabudnite uviesť do poznámky pre príjemcu text "BUD16" a svoje meno. Ak platíte za viac hráčov naraz, uveďte všetky ich mená. 

 

The player fee should be paid by a bank transfer. The payment info can be found below, do not forget to write in the note to payee the text "BUD16" and your name. If you pay for more players, list all their names. 

Neskorý turnajový poplatok musia hráči uhradiť najneskôr počas registrácie hráčov na mieste turnaja v sobotu ráno. Hráči, ktorí nezaplatili turnajový poplatok elektronicky, ho budú môcť uhradiť aj v piatok počas večere v reštaurácii KVAK alebo neskôr v penzione Lindava.   The late tournament fee must be paid during the on-site registration on Saturday morning. Players who did not pay the tournament fee electronically, can also pay it during the Friday dinner at KVAK or later that evening at the pension Lindava. 
     

JEDLO

 

FOOD

Sobota/Nedeľa raňajky 

Raňajky v sobotu aj v nedeľu si môžete za 3 €/deň (platí sa na mieste spolu s ubytovaním) objednať pri registrácii. 

 

Saturday/Sunday breakfast

Breakfast for both days can be ordered during the online registration for 3 €/day.

Obed sobota

Obed v sobotu je v reštaurácii KVAK , alternatávny link. Pri online registrácii si môžete vybrať jedlo na obed (osobitne polievku a osobitne hlavné jedlo):

Polievky - možnosti

S1 - Dubáková polievka, 1,80 €

S2 - Vývar s pečeňovými knedličkami, 1,30 €

 

Hlavné jedlo - možnosti

M1 - Domáce Tagliatelle s chili, paradajkami, paprikou a  mozzarellou, 4.60 €

M2 - Bravčové medailónky s medovo-šalviovou omáčkou, 6,20 €

Cenu jedla je potrebné zaplatiť prevodom spolu s registračným poplatkom za turnaj. 

 

Lunch Saturday

Lunch on Saturday is in KVAK Restaurant , alternative link. Players need to order their selection of food during the online registration (soup/separately).

Soup options

S1 - Wild mushroom soup, 1,80 €

S2 - Broth with liver dumplings, 1,30 €

 

Main dish options

M1 - Home made Tagliatelle with chilli, tomatos, peppers and mozzarella, 4.60 €

M2 - Pork medallions with honey &  sage sauce, 6,20 €

Please, pay for your selected food option together with your registration fees by a bank transfer. 

Sobota večera

Sobotnajšia večera je v reštaurácii KVAK , alternatávny link. Možnosť objednať si čokoľvek s jedálneho lístka (ceny od 5€ za jedlo).

 

Saturday Dinner

Saturday dinner is at KVAK Restaurant , alternative link. You can order a la carte, the main dishes start at 5€.

Nedeľa obed

V nedeľu bude medzi tretím a štvrtým kolom krátka pauza. Prosíme hráčov, aby si doniesli svoje vlastné jedlo. Je možnosť ísť na obed po skončení turnaja do reštaurácie KVAK. 

 

Sunday Lunch

After the end of the third round and before start of the final round on Sunday there will be a short lunch break. Please, bring your own food. After the finish of the tournament it is possible to go to KVAK Restaurant for lunch. 

     

UBYTOVANIE

 

ACCOMMODATION

Penzión Lindava (bývalý UNISTAV), Jablonecka 2, Budmerice, 48.353536,17.416451  Mapa, v žltom kruhu na mape on this page.

Ubytovať sa možno od piatku do nedele alebo len od soboty do nedele v dvoj a trojposteľových izbách.  Cena 10 € za osobu a noc, bez ohľadu na typ izby.

 

Pension Lindava (former UNISTAV), Jablonecka 2, Budmerice, 48.353536,17.416451  Map, see also yellow circle on the map on this page.

The rooms are available either Friday-Sunday or Saturday-Sunday. Double and triple rooms are available, at the cost of 10 € per night per person.

Veľkosť izieb negarantujeme, ale pokúsime sa všetkým hráčom zabezpečiť požadovanú veľkosť izby. Ak máte záujem byť s niekým konkrétnym na izbe, uveďte to v poznámke pre registrácii. 

 

We do not guarantee the room size although we will try to accommodate all players' preferences. If you have a preferred roommate, please indicate it in the note during registration. 

Ubytovanie aj raňajky sa platia až na mieste priamo poskytovateľovi ubytovania.    Accommodation and breakfast will be charged directly by the accommodation provider at the hotel. 
     

PLATOBNÉ ÚDAJE

 

BANK TRANSFER INFO

IBAN: SK4275000000004005392160   IBAN: SK4275000000004005392160
BIC/SWIFT: CEKOSKBX   BIC/SWIFT: CEKOSKBX
Meno: Stefan Dobrev   Account Holder: Stefan Dobrev
Názov banky: Československá obchodní banka, as, pobočka zahraničnej banky v SR   Name of the Bank: Československá obchodní banka, as, pobočka zahraničnej banky v SR
Adresa banky: pobočka Púchov, Športovcov 892,
020 01 Púchov, Slovensko
  Bank Address: pobočka Púchov, Športovcov 892,
020 01 Púchov, Slovensko
Note: Uveďte text "BUD16" a vaše meno/mená v správe pre adresáta pri platbe.   Note: Write "BUD16" and your name/names in the note to the recipient 

Platbou prevodom platíte turnajové poplatky a sobotňajší obed. 

 

The online transfer should cover the cost of your tournament fee and Saturday lunch. 

     

TURNAJOVÁ KOMISIA

 

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Stefan Dobrev

 

Tournament director: Stefan Dobrev

Súťažná komisia: Martin Krička, Richard Kollár

 

Competion Commission: Martin Krička, Richard Kollár