Senica Open (April 03, 2016)

From: April 03, 2016

To: April 03, 2016

Location: Senica

Capacity: 40

Director

  • Name: Urban Sivák
  • Phone: 09000000
  • Email: urban.sivak@gmail.com

Number of rounds: 3

Number of final rounds: 1

Sanctioned: SDGL C

Registration:

  • Closed

About:

 

KDE

WHERE

Senica, mestský park, parkovanie pri futbalovom štadione, Sadová ulica

Senica City Park, parking next to the football stadium, Sadová street

   

KATEGÓRIA TURNAJA

TOURNAMENT SANCTIONING

Turnaj je súčasťou Slovenskej discgolfovej ligy, kategória C 

The tournament is sanctioned as Slovak Discgolf League,  C tier.

Turnaj je určený pre všetky hráčske úrovne - prosfesionálnych aj amatérskych hráčov.  The tournament is suitable for players of all levels of both professional and amateur classes. 
   

DIVÍZIE

DIVISIONS

OPEN, WOMEN

OPEN, WOMEN

 

 

IHRISKO / FORMÁT

COURSE / FORMAT

3 x 12 jamiek + 6 jamiek finále (najlepších 5 OPEN a 4 WOMEN)

3 x 12 holes + 6 holes final (best 5 OPEN and  4 WOMEN)

Väčšina jamiek je v parkovom prostredí medzi stromami, jedna jamka na lúke, rovný terén.

Most of the holes are in an open park space with trees, one hole on an open meadow, a flat terrain.

   

PROGRAM TURNAJA

TOURNAMENT SCHEDULE

08:45 – 09:00 registrácia hráčov pri jamke č. 1

08:45 – 09:00 on-site registration @ Teepad #1

09:00 – 09:15 stretnutie hráčov

09:00 – 09:15 players' meeting

09:30 – 12:15 prvé a druhé kolo (2 x 12 jamiek)

09:30 – 12:15 1st and 2nd round (2 x 12 holes)

12:15 – 13:15 obedná prestávka

12:15 – 13:15 lunch break

13:15 – 13:30 stretnutie hráčov pri jamke č.1

13:15 – 13:30 players' meeting @ Teepad #1

13:30 – 15:00 tretie kolo (1 x 12 jamiek)

13:30 – 15:00 3rd round (1 x 12 holes)

15:00 – 15:15 hráčske stretnutie

15:00 – 15:15 players' meeting

15:30 – 16:30 finále (1 x 6 jamiek)

15:30 – 16:30 final round (1 x 6 holes)

16:45 – 17:00 vyhodnotenie

16:45 – 17:00 awards ceremony

 

 

REGISTRÁCIA

REGISTRATION

Na tejto stránke do 2.4.2016, prípadne priamo na turnaji počas registrácie

On this website until April 2, 2016, or directly during the on-site tournament registration.

 

 

REGISTRAČNÝ POPLATOK

REGISTRATION FEE

6 Euro na hráča

6 Euro per player

1 Euro zľava pre členov Slovenskej asociácie Frisbee

1 Euro discount for members of Slovak Association of Frisbee

Poplatok sa platí pri registrácii priamo na turnaji.

The registration fee is due at the tournament registration booth.

 

 

JEDLO

FOOD

Na vlastné náklady. Hneď pri parku je reštaurácia, kde podávajú aj víkendové menu.

At your own costs. Next to the park is a restaurant that offers set menu lunches over the weekend. 

   

TURNAJOVÁ KOMISIA

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Urban Sivák

Tournament director: Urban Sivák

Súťažná komisia: Richard Kollár, Roman Miezga

Sport Commission: Richard Kollár, Roman Miezga