O pohár FMFI UK (April 23, 2016)

From: April 23, 2016

To: April 23, 2016

Location: Bratislava

Capacity: 30

Director

  • Name: Richard Kollár
  • Phone: +421904146664
  • Email: rk.frisbee@gmail.com

Number of rounds: 1

Number of final rounds: 1

Sanctioned:

Registration:

  • Closed

About:

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 

GENERAL INFORMATION

Štvrtý ročník májového discgolfového turnaja študentov a zamestnancov FMFI UK  v Bratislave O pohár FMFI UK sa tento rok bude konať už 23. apríla v rámci Dni FMFI UK organizovaných KTVŠ FMFI UK. Hrať sa bude na pevnom ihrisku v okolí bratislavského matfyzu. Okrem zamestnancov a študentov Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity sa na turnaji sa môžu v prípade dostatku miesta mimo oficálnu súťaž zúčastniť aj ďalší hráči, avšak prednosť pri registrácii budú mať študenti a zamestnanci FMFI UK. Zúčastniť sa teda môže ktokoľvek, záujemcom bez súťažných diskov disky zapožičiame na mieste. 

 

The 4th annual May disc golf tournament Comenius University Trophy for students and employees of FMFI UK Bratislava will be held as early as on April 23 as a part of Days of FMFI UK organized by the Depatment of Physical Education of FMFI UK. Besides employees and students of Comenius University and Slovak Technical University, other players may participate in the tournament if the capactity of the tournament allows it. However, students and employees of FMFI UK have preferences during registration. The tournament is therefore opened for all players, those who do not own their own discs will be able to borrow them at the registration. 

     

KDE

 

WHERE

FMFI UK Bratislava

 

FMFI UK Bratislava

 

  

 

DIVÍZIE

 

DIVISIONS

OPEN AM, WOMEN AM (amatéri, študenti alebo zamestnanci Univerzity Komenského alebo Slovenskej technickej univerzity)

 

OPEN AM, WOMEN AM (amateurs, students or employees of Comenius University and Slovak Technical University) 

 

 

 

IHRISKO / FORMÁT

 

COURSE / FORMAT

18 jamiek + 9 jamiek finále (najlepších 5 OPEN AM, najlepších 5 WOMEN AM)

 

18 holes + 9 holes final (best 5 OPEN AM, best 5 WOMEN AM)

Technické jamky v parkovom prostredí, mierne prevýšenie

 

Technical holes in a park, moderate elevation changes

 

 

 

PROGRAM TURNAJA

 

TOURNAMENT SCHEDULE

Sobota 23. apríla, 2016

 

Saturday, April 23, 2016

09:00 – 09:30 registrácia hráčov

 

09:00 – 09:30 on-site registration

09:30 – 10:00 stretnutie hráčov

 

09:30 – 10:00 player’s meeting

10:10 – 12:40 prvé kolo (18 jamiek)

 

10:10 – 12:40 1st round (18 holes)

12:40 - 13:10 krátka obedná pauza

 

12:40 - 13:10 short lunch break

13:10 – 14:30 finálové kolo (9 jamiek)

 

13:10 – 14:30 final round (9 holes)

14:30 – 15:00 vyhodnotenie

 

14:30 – 15:00 awards ceremony

 

 

 

REGISTRÁCIA

 

REGISTRATION

Na tejto stránke od 24.3.2016, 13:00, do 22.4.2016, prípadne priamo na turnaji počas registrácie.

 

On this website from March 24, 2016, 13:00, until April 22, 2016, or directly during the on-site tournament registration.

 

 

 

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 

REGISTRATION FEE

0 € / turnaj je bezplatný

 

0 € / the tournament is free of charge

 

 

 

 

 

 

TURNAJOVÁ KOMISIA

 

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Richard Kollár

 

Tournament director: Richard Kollár

Súťažná komisia: TBA

 

Sport Commission: TBA