Smolenice Open (June 11, 2016)

From: June 11, 2016

To: June 12, 2016

Location: Smolenice

Capacity: 90

Director

  • Name: Richard Kollár
  • Phone: +421904146664
  • Email: rk.frisbee@gmail.com

Number of rounds: 3

Number of final rounds: 1

Sanctioned: PDGA C, SKDGL A

Registration:

  • Closed

About:

OFICIÁLNA TURNAJOVÁ STRÁNKA

   

OFFICIAL TOURNAMENT WEBSITE

http://rkfrisbee.wix.com/smoleniceopen
  
http://rkfrisbee.wix.com/smoleniceopen

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 

GENERAL INFO

Turnaj prebehne v okolí Smolenického zámku na jednom z najkrajších discgolfových ihrísk Európy, dlhé otvorené fairwaye na zvlnenom teréne, tesné jamky v lese, a legendárna finálová jamka zo zámockej veže.              

 

The tournament is set in the Smolenice Castle Park at one of the most scenic discgolf courses in Europe with both long open and tight fairways in woods over rolling hills and with a famous final hole from the castle tower.

Turnaj ma štatút PDGA C a zároveň je to turnaj kategórie A Slovenskej discgolfovej ligy.

  The tournament is sanctioned as PDGA C and as category A in Slovak Discgolf League.
Turnajová mapa: http://tinyurl.com/smoleniceopen   Tournament map: http://tinyurl.com/smoleniceopen
     

DIVÍZIE

 

DIVISIONS

OPEN (MPO), WOMEN (FPO), OPEN MASTER (MPM) - hráči narodení v roku 1975 a neskôr, WOMEN MASTER (FPM) - hráčky narodené v roku 1975 a neskôr, JUNIOR - hráči narodení v roku 1998 a neskôr (MJ1)

 

OPEN (MPO), WOMEN (FPO), OPEN MASTER (MPM), WOMEN MASTER (FPM), JUNIORS (MJ1)

Kategórie MPM, FPM a MJ1 sa otvoria len ak budú aspoň štyria prihlásení účastníci.V prípade neotvorenia kategórie budú prihlásení hráči automaticky preradení do MPO a FPO.

 

A minimum of four players is necessary in divisions MPM, FPM, and MJ1. In the case less players will register in one of the divisions, players will be autmatically put in MPO or FPO division.

 

 

 

TOURNAMENT RULES

 

TOURNAMENT RULES

3 x 18 jamiek + 6 jamiek finále pre najlepších 3 MPO a 3 FPO. Kategórie MPM, FPM, MJ1 (najlepší 4 hráči) hrajú finále na upravenom ihrisku (zmenené výhodisko finálovej jamky č.1) len ak počet hráčov v kategórii je aspoň 5.

 

3 x 18 holes + 6 holes final for best 3 MPO and 3 FPO. The divisions MPM, FPM, MJ1 (the best four) play the final round on a alternative course (alternated tee-off of Final Hole #1) only if the number of the players in the particular division is at least 5.

Rozhadzovanie pred finále. V prípade rovnosti skóre na 3. mieste MPO, 3. mieste FPO, alebo 4. mieste MPM sa pred finále rozhodne na jamke č. 18 a následne v prípade rovnosti na CTP na jamke č. 1.   Tie-break rules before the final round. In the case of the tie for 3rd place MPO, 3rd place FPO, and 4th place MPM before the final round, the tie-breaker will be Hole #18 followed in the case of a tie by CTP on Hole #1.

Rozhadzovanie po finále. V prípade rovnosti skóre na prvých troch miestach po skončení súťaže v ľubovoľnej kategórii sa rozhodne na jamke č. 18, príp. následne na jamke č. 1 a CTP na jamke č. 1.

 

Tie-break rules after the final round. In the case of the tie for the first three places after the competition in any division, the tie-breaker will be Hole #18, and eventually Hole #1 and CTP on Hole #1.

     

IHRISKO

 

COURSE

18 jamiek v parkovom prostredí (dĺžka 2240 m) mierne prevýšenie, zmiešaný les a lúky. 7 jamiek par 3, 10 jamiek par 4, 1 jamka par 5, spolu par 66.

 

18 holes in the park  (total length 2240 m), moderate elevation changes, mixed forest and meadows. Total 7 holes par 3, 10 holes par 4, 1 hole par 5, total par per round 66.

Finále: 6 jamiek, spolu 1265m, par 25.

 

Final: 6 holes, total length 1265 m, par 25.

 

 

 

PROGRAM TURNAJA

 

TOURNAMENT SCHEDULE

Piatok 10. júna 2016

 

Friday June 10, 2016

15:00 Turnajové ihrisko pripravené na tréning 

 

15:00 Tournament course ready for practice 

19:30 Večera, Dvor u sedliaka

 

19:30 Dinner @ Dvor u sedliaka

 
 
 

Sobota 11. júna 2016

 

Saturday June 11, 2016

08:00 Hráčske stretnutie, turnajové centrum v Kolibe pod Zámkom

 

08:00  Player’s meeting @ Tournament Center  - Koliba pod Zámkom

09:00 Začiatok prvého kola

 

09:00 Start of the 1st round

12:45 Obed, turnajové centrum

 

12:45 Lunch @ Tournament Center

14:15 Vyzdvihnutie hráčskych kariet, turnajové centrum

 

14:15 Score cards pick up @ Tournament Center

15:00 Začiatok druhého kola

 

15:00 Start of the 2nd round

19:00 Večera, Dvor u sedliaka

 

19:00 Dinner @ Dvor u sedliaka

     

Nedeľa 12. júna 2016

 

Sunday June 12, 2016

08:00 - 08:30 Vyzdvihnutie hráčskych kariet, turnajové centrum

 

08:00 - 08:30 Score cards pick up @ Tournament Center

09:00 Začiatok tretieho kola

 

09:00 Start of the 3th round

12:15 Obed, turnajové centrum

 

12:15 Lunch @ Tournament Center

13:45 Finálové kolo (diváci sa zhromaždia pri koši jamky č. 18)

 

13:45 Final round (tee-off from the catle tower, spectators gather close to basket of Hole #18)

16:00 Vyhodnotenie

 

16:00 Awards ceremony

 

 

 

REGISTRÁCIA

 

REGISTRATION

Registrácia bude otvorená na oficiálnej turnajovej stránke od 31.3.2016 od 13:00. Ak to umožní turnajová kapacita bude registrácia možná aj priamo na turnaji počas registrácie.

 

Registration will open on March 31, 2016 at 1pm on the official torunament website. If the tournament capacity allows, it will be possible to register also directly at the tournament registration booth.

 

 

 

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 

REGISTRATION FEE

25 € včasný registračný poplatok (prijatý do 6. mája 2016)

 

25 € advanced registration fee (paid by May 6, 2016)

3 € zľava pre členov Slovenskej asociácie Frisbee alebo aktívnych členov PDGA

 

3 € discount for members of Slovak Association of Frisbee or active PDGA members

28 € neskorý registračný poplatok (zaplatený po 7. máji 2015), bez nároku na zľavu

 

28 € late registration fee (paid on or after May 7, 2015), no discounts.

Poplatok sa platí bankovým prevodom. V prípade neskorej registrácie je možné zaplatiť neskorý registračný poplatok aj na mieste turnaja v hotovosti pri registrácii.

 

The fees should be paid by a bank transfer. In the case of late registration it is also possible to pay the late registration fee in cash at the tournament site during the registration..

 

 

 

JEDLO

 

FOOD

Večera piatok a sobota: Dvor u Sedliaka (bohatý výber slovenskej kuchyne), jedlo sa bude objednávať pomocou online formulára v máji

 

Dinner Friday and Saturday: Dvor u Sedliaka (a great selection of Slovak cuisine) , food ordering will be through a players survey in May.

Raňajky: Hráči si môžu objednať raňajky za 4 €. 

 

Breakfast: Players can order breakfast for 4 €.

Obed: Koliba pod Zámkom. Výber z troch možností jedla v sobotu aj v nedeľu. Výber jedla treba zadať pri registrácii do poznámky. Sud piva zadarmo od lokálneho sponzora. Jedlo sa hradí spolu s registračným poplatkom. 

 

Lunch: Koliba pod Zámkom. A selection from three meals for Saturday and Sunday. Food needs to be selcted during registration into the note. A keg of free beer from a local sponsor. Food has to be paid together wither the registration fee.

Sobota

 

Saturday

Sat1 - Prírodne kuracie marinované, hranolky, obloha, 3,90 Euro

Sat2 - Vyprážaný karfiól, hranolky, obloha, 3,90 Euro

Sat3 - Slepačí vývar, 1 Euro

 

Sat1 - Marinated chicken breast, fries - 3.90 Euro

Sat2 - Fried cauliflower, fries - 3.90 Euro

Sat3 - Chicken clear soup - 1 Euro

Nedeľa

 

Sunday

Sun1 - Vyprážaný bravčový rezeň, zemiaky, obloha, 3,90 Euro

Sun2 - Makové šúlance, 3,20 Euro

Sun3 - Zeleninový vývar, 1 Euro

 

Sun1 - Wiener schnitzel, potatos - 3.90 Euro

Sun2 - Gnocchi with poppy seeds - 3.20 Euro

Sun3 - Vegetable soup - 1 Euro

     

UBYTOVANIE

 

ACCOMMODATION

Hráči majú niekoľko možností sa ubytovať.

 

There are several options for players' accommodation 

Možnosť 1 (Boleráz)

 

Option 1 (Boleráz)

Penzión pod Zámkom, Boleráz mapa

 

Penzión pod Zámkom, Boleráz, map

ubytovanie 10 minút / 8 km autom od ihriska, kapcita 35 lôžok. Preferovanú veľkosť izby a preferovaných spolubývajúcich pri registrácii, budeme sa snažiť zabezpečiť izbu podľa vašich preferencií.  Veľkosť izby, žiaľ, negarantujeme vzhľadom na obmedzenú kapacitu.   Accommodation 10 minutes / 8 km by car from the course, capacity: 35. Please, indicate the preferred room size and preferred roommate/roommates in the registration form. We will try to accommodate your preferences the best way. Unfortunatelly, we cannot guarantee the size of your room due to the capacity restrictions.
Jednolôžková izba (1 osoba) 25,35€/noc/izba   Single room (1 person) 25.35€/night/room
Dvojlôžková izba (2 osoby) 30,70€/noc/izba   Double room (2 persons) 30.70€/night/room
Trojlôžková izba (3 osoby) 36,05€/noc/izba   Triple room (3 persons) 36.05€/night/room
Štvorlôžková izba (4 osoby) 41,40€/noc/izba   Quadruple room (4 persons) 41.40€/night/room
Päťlôžková izba (5 osôb) 46,75€/noc/izba   Pentuple room (5 persons) 46.75€/night/room
Šesťlôžková izba (6 osôb) 52,10€/noc/izba   Sixtuple room (6 persons) 52.10€/night/room
     

Možnosť 2 (Smolenický zámok)

 

Option 2 (Smolenice Castle)

ubytovanie na zámku priamo na mieste turnaja, kapacita cca. 20 lôžok, takmer výlučne dvojlôžkové izby.  Preferovanú veľkosť izby a preferovaných spolubývajúcich uveďte do poznámky, Budeme sa snažiť zabezpečiť izbu podľa vašich preferencií Veľkosť izby, žiaľ, negarantujeme vzhľadom na obmedzenú kapacitu.   Accommodation in the castle directly at the tournament site! Capacity approx. 20 players. Almost exclusively double rooms. Please, indicate the preferred room size and preferred roommate/roommates in the registration note we will try to accommodate your preferences the best way. Unfortunatelly, we cannot guarantee the size of the room due to the capacity restrictions. 

Jednolôžková izba (1 osoba) 40€/noc/izba

 

Single room (1 person) 40€/night/room

Dvojlôžková izba (2 osoby) 70€/noc/izba

 

Double room (2 persons) 70€/night/room

Trojlôžková izba (3 osoby) 90€/noc/izba

 

Triple room (3 persons) 90€/night/room

Štvorlôžková izba (4 osoby) 100€/noc/izba

 

Quad room (4 persons) 100€/night/room

     

Možnosť 2 (Penzióny v Smoleniciach)

 

Option 2 (Pensions in Smolenice)

Penzion Steak House Smolenice    Penzion Steak House Smolenice

Penzion Villa Agnes

 

Penzion Villa Agnes

     

Možnosť 3 (vlastné ubytovanie)

 

Option 3 (on your own)

Niiekoľko typov na ubytovanie v okolí, niektorí hráči preferujú ubytovanie v Trnave alebo inom okolí Smoleníc.    A couple of tips for local accommodation in Smolenice. Some players prefer to stay in Trnava or other places close to Smolenice. 

Penzion U Kumana $

Garni Hotel Solmus $$$ (asi zatvorené)

 

Penzion U Kumana $

Garni Hotel Solmus $$$ (very likely closed)

Ubytovanie nie je potrebné platiť vopred, platí sa pri ubytovávaní.

 

Accommodation fees are due at the time of check-in at the hotel.

     

PLATOBNÉ ÚDAJE

 

BANK TRANSFER INFO

IBAN: SK2084100000001100577143

 

IBAN: SK2084100000001100577143

BIC/SWIFT: RIDBSKBX

 

BIC/SWIFT: RIDBSKBX

Meno: Richard Kollár

 

Account holder: Richard Kollár

Názov banky: ZUNO Bank AG

 

Name of the bank: ZUNO Bank AG

Adresa banky: Einsteinova 23
851 01 Bratislava, Slovensko

 

Bank address: Einsteinova 23
851 01 Bratislava, Slovakia

Poznámka: do poznámky uveďte SMOL a vaše meno, napr. "SMOL Peter Paštéka"

 

Note: write SMOL and your name in the note to the recipient, e.g. "SMOL Peter Paštéka"

 

 

 

LOKÁLNA DOPRAVA

 

LOCAL TRANSPORTATION

Ak potrebujete dopravu z Bratislavy do Smoleníc (cca. hodina cesty, 54 km) v piatok poobede alebo sobotu, uveďte to do poznámky, pokúsime sa vám nájsť odvoz na miesto turnaja a taktiež odvoz späť do Bratislavy po skončení turnaja.

 

If you need a transportation from Bratislava to Smolenice (approx. one hour travel, 54 km) on Friday afternoon or Saturday morning write it into the note. We will try to find you a ride to the tournament and also back from the tournament on Sunday afternoon.

Zahraniční  hráči môžu letieť buď na letisko Bratislava (BTS) kam lieta niekoľko nízkonáladových spolčností (napr. Ryanair z destinácii: Dublin, London-Stansted, Bergamo, Birmingham, Liverpool, Luton, Rome, Brussels, Gerona, Bristol, Edinburgh, alebo Norwegian Air Shuttle z Osla, alebo tiež ČSA z Prahy).

 

Foreign players may fly to Bratislava (BTS) airport that serves a couple of low-cost airlines (e.g. Ryanair destinations: Dublin, London-Stansted, Bergamo, Birmingham, Liverpool, Luton, Rome, Brussels, Gerona, Bristol, Edinburgh, or Norwegian Air Shuttle z Osla, or ČSA from Prague).

Alternatívne môžu hráči letieť na letisko Viedeň (VIE), odkiaľ priamo do Bratislavy premávajú počas celého dňa autobusy cca. každú pol hodinu, cena jednosmerného lístka na autobus je cca. 7-8 Euro, cesta trvá cca. 1 hodinu. Nástupište autobusov je priamo pred príletovým terminálom.

 

Alternatively, the players may fly to Vienna (VIE) airport. There are regular comfortable buses directly from the airport leaving approx. every 30 minutes, the price of a one-way ticket is around 7-8 Euro, the travel takes approx. one hour. The buses stop directly in front of the arrival terminal at the airport.

Z Bratislavy do Smoleníc idú počas piatku a soboty rána autobusy. Spojenie si môžete vyhľadať na stránke: http://cp.atlas.sk/vlak/spojenie/. Smolenický zámok je cca. 7 minút peši od zastávky autobusu v Smoleniciach. Po príchode do Smoleníc po vás v prípade potreby môžeme poslať auto, aby sme vám uľahčili cestu.   On Friday afternoon and on Saturday morning there are buses from Bratislava to Smolenice. A connection can be found using http://cp.atlas.sk/vlak/spojenie/ (select English in the lower right corner). Smolenice castle (and the course) is approx. 7 minutes walking distance from the bus stop (uphill). If you let us know we can wait for you at the bus stop to pick you up and provide a ride. In any case, let us know how you travel and we will try to help you as much as we can. 
Viac info nájdete na oficiálnej turnajovej stránke   More info can be found at the official tournament website.

 

 

 

TURNAJOVÁ KOMISIA

 

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Richard Kollár

 

Tournament director: Richard Kollár

Súťažná komisia: Stefan Dobrev, Katka Boďová

 

Sport Commission: Stefan Dobrev, Katka Boďová


Mapa ihriska  2016/ 2016 Course Map