Rajecké Teplice Weekend (May 21, 2016)

From: May 21, 2016

To: May 22, 2016

Location: Rajecké Teplice

Capacity: 36

Director

  • Name: Martin "Čirsson" Krička
  • Phone: +421905805204
  • Email: cirsson@gmail.com

Number of rounds: 4

Number of final rounds: 1

Sanctioned: SDGL B

Registration:

  • Closed

About:

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 

GENERAL INFO

Pozývame všetkých na Jarnú víkendovú školu discgolfu, ktorá sa bude konať v hoteli Skalka v Rajeckých Tepliciach a na priľahlom pevnom ihrisku. Sobota bude zameraná na rozvoj hráčskych schopností prostredníctvom hráčskych kliník a workshopov, kým v nedeľu si účastníci budú môcť zahrať discgolf v rámci turnaja slovenskej ligy. 

 

We are inviting everybody for the Spring Disc Golf Weekend Workshop at hotel Skalka in Rajecké Teplice and its surrounding permanent disc golf course. Saturday will be focused on development of players abilities through various clinics and workshops, while on Sunday participants can play in a regular disc golf tournament. 

Prvý blok hráčskych kliník pre verejnosť prebehne v sobotu 21.5.2016 od 10:00 do cca. 12:30. Tieto kliniky budú určené najmä pre začínajúcich a mierne pokročilých hráčov a budú ich viesť na viacerých stanovištiach skúsení slovenskí hráči, vrátane momentálne štvrtej najlepšej hráčky v Európe Katky Boďovej, či aktuálneho majstra Slovenska Michala Kúdelu. Poobede od 13:30 do 15:30 bude na ihrisku prebiehať organizovaná hra v malých skupinách pod vedením skúsených hráčov. 

 

The first block of clinics for players will start on Saturday, May 21, at 10:00 and will end around 12:30. These clinics will be aimed for the beginners and Intermediate players, and will be led at multiple actvity areas by the most experienced slovak disc golf players including the fourth best European female player Katka Boďová and the present Slovak national champion Michal Kúdela. After the lunch break, from 13:30 do 15:30, participants will be split into small groups and will play a round of disc golf under the supervision of an experienced player that will provide tips for improvement of players' strategies and techniques.   

Po krátkej prestávke začne okolo 16:30 odborný program pre skúsenejších hráčov, a pre učiteľov a inštruktorov telesnej výchovy. V tejto časti bude prebiehať vždy len jedna aktivita, a účastníci sa dozvedia viac o tom, aké aktivity môžu robiť so svojimi žiakmi, ako sa správne pred discgolfom rozcvičiť, či aké kompenzačné cvičenia sú pre hráčov, ktorí hrávajú často, vhodné. Venovať sa budeme aj niektorým špecifickým hádzacím technikám, napr. ako si predĺžiť svoj backhandový a forehandový drajv, či ako hádzať vysoké hyzery a anhyzery. Po večeri prebehne ešte časť programu, kde sa vysvetlia typy diskov na discgolf a ich charakteristiky, a bude sa premietať a analyzovať discgolfové video. Celý sobotňajší program je tento rok ešte bezplatný a náklady na účasť lektorov hradí Slovenská asociácia Frisbee.

 

Focused program for advanced players and for disc golf teachers and instructors will start after a short break around 16:30. During these part there will be only one actitivy at a time. The participants will learn about different activities  they can do during disc golf instruction, about the proper warm-up and compensation exercises. Also covered will be techniques for an extension of your maximal backhand and forehand drive length, and high hyzer and anhyzer throws. After the dinner the worshop we will discuss the classification and parameters of discs and analyze disc golf videos. The whole Saturday program is this year free, and its cost is covered by Slovak Association of Frisbee.   

V nedeľu sa na miestnom pevnom ihrisku uskutoční turnaja Slovenskej discgolfovej ligy kategórie B, ktorý je otvorený pre verejnosť, a môžete si na ňom vyskúšať svoje nové poznatky, a zároveň porovnať sily so svojimi kolegami, priateľmi, či rodinnými príslušníkmi, ale aj so slovenskou špičkou.

  A disc golf tournament that will be a part of Slovak Disc Golf League (Category B) will be organized at the permanent couse on Sunday. The tournament is open for general public and participants can try out their new skills and techniques and simultaneously compare their abilities with their colleagues, friends, family members, and also with the top Slovak players.    
     

ČO JE TO DISCGOLF?

 

WHAT IS DISCGOLF?

Discgolf je najpopulárnejšia individuálna hra s lietajúcim tanierom (diskom). Snahou hráča je dosiahnuť cieľ na čo najmenší počet hodov, podobne ako je to v golfe. Tým cieľom je v discgolfe špeciálny kôš (Disc Catcher). Viac informácií o discgolfe vrátane pravidiel nájdete na stránke discgolf.sk.   Disc Golf is the most popular individual sport with the disc (frisbee). The goal of the player is to reach the special basket (target) using the smallest number of throws, similarily as in golf.  
     

DIVÍZIE TURNAJA

 

TOURNAMENT DIVISIONS

OPEN (MPO), OPEN WOMEN (FPO), OPEN JUNIORS (MJ1, do 19 rokov), WOMEN JUNIORS (FJ1, do 19 rokov)

 

OPEN (MPO), OPEN WOMEN (FPO), OPEN JUNIORS (MJ1), WOMEN JUNIORS (FJ1)

 

 

 

PRAVIDLÁ TURNAJA

 

TOURNAMENT RULES

2 x 18 jamiek + 6 jamiek finále pre najlepších 5 MPO a 3 FPO. 

 

2 x 18 holes + 6 holes final for best 5 MPO and 3 FPO. 

Rozhadzovanie pred finále. V prípade rovnosti skóre na 5. mieste MPO, 3. mieste FPO postúpia všetci hráči na delenom mieste do finále, a o tom, kto pokračuje ďalej v súťaži sa medzi nimi rozhoduje na každej jamke.   Tie-break rules before the final round. In the case of the tie for 5th place MPO, 3rd place FPO all players on the shared place advance to the finals where on each hole they play sudden death elimination.  

Rozhadzovanie po finále. V prípade rovnosti skóre na prvých troch miestach po skončení súťaže v ľubovoľnej kategórii sa rozhodne postupne na jamkách číslo 1-4, až kým sa nerozhodne, a v prípade potreby rozhodne CTP na jamke číslo 4. 

 

Tie-break rules after the final round. In the case of the tie for the first three places after the competition in any division, the tie-breakers will be the sudden death play consecutively at  Holes #1-#4 and if needed, CTP on Hole #4. 

 V prvých dvoch kolách hráči hrajú dvakrát 9 jamiek, spolu 18 jamiek.     In Rounds 1-2 players play 9 holes twice, in total 18 holes.  
     

IHRISKO

 

COURSE

Rovný povrch v mestskom parku s množstvom stromov. Prevažne rovné fairwaye, miestami úzke. Prirodzené OB oblasti na viacerých jamkách. 

 

Flat area in a city park with many trees. Mostly straight fairways, sometimes narrow. Natural OB areas in play at various holes. 

 

 

 

PROGRAM PODUJATIA

 

EVENT SCHEDULE

Sobota 21. apríla 2016 

 

Saturday April 21, 2016 

09:30 - 10:00 Registrácia účastníkov

 

09:30 - 10:00 On-site registration 

10:00 - 12:30 Hráčske kliniky na stanovištiach pod vedením skúsených slovenských hráčov

 

10:00 - 12:30 Players’ clinics at various activity areas led by experienced Slovak players 

12:30 - 13:30 Obedná prestávka

 

12:30 - 13:30 Lunch break

13:30 - 15:30 Hra na ihrisku v malých skupinách pod vedením skúsených hráčov 

 

13:30 - 15:30 Round of disc golf in small groups under a supervision of an experienced player

16:30 - 18:30 Špecializované kliniky pre pokročilých hráčov, inštruktorov a učiteľov discgolfu

 

16:30 - 18:30 Specialized clinics for advanced players and for instructors and teachers of disc golf

20:00 - 22:00 Večerný odborný program, voľná diskusia

 

20:00 - 22:00 Evening program, discussion

     

Nedeľa 22. apríla 2016 

 

Sunday April 22, 2016

09:00 - 09:15 Registrácia hráčov

 

09:00 - 09:15 On-site registration

09:15 - 09:30 Hráčske stretnutie

 

09:15 - 09:30 Players' Meeting

09:30 - 11:30 Prvé kolo (2 x 9 jamiek)

 

09:30 - 11:30 1st round (2 x 9 holes)

11:30 - 12:30 Obedná prestávka

 

11:30 - 12:30 Lunch break

12:30 - 12:35 Hráčske stretnutie

 

12:30 - 12:35 Players' Meeting

12:45 - 14:45 Druhé kolo (2 x 9 jamiek)

 

12:45 - 14:45 2nd round (2 x 9 holes)

15:00 - 16:00 Finálové kolo (6 jamiek, 5 MPO, 3 FPO)

 

15:00 - 16:00 Final round (6 holes, 5 MPO, 3 FPO)

16:10 - 16:20 Vyhodnotenie

 

16:10 - 16:20 Awards ceremony

 

 

 

REGISTRÁCIA

 

REGISTRATION

Registrácia na podujatie nedeľnajší turnaj je už otvorená. Účastníci, ktorí sa plánujú zúčastniť len sobotňajšieho programu pre širokú verejnosť (doobedňajšie kliniky a poobeňajšia hra pod dohľadom skúseného hráča), sa nemusia vopred registrovať. Ostatní účastníci, prosím uveďte vo formulári (netradične pod Food), či sa plánujete zúčastniť sobotnajšieho špecializovaného programu alebo nedeľňajšieho turnaja, prípadne oboch. Ak to umožní turnajová kapacita bude umožnená registrácia na turnaj aj v nedeľu ráno na mieste počas registrácie

 

The event registration is already open. Participants that only plan to take part in Saturday public program (morning clinics and afternnon play in small supervised groups) do not need to register. All other participants should indicate in the registration form (under "Food" option) whether they plan to participate only in the Saturday special afternoon and evening activities, or only in the Sunday tournament, or both. If the tournament capactiy allows it, it will be possible to register for the tournament on Sunday morning during the on-site registration. 

 

 

 

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 

REGISTRATION FEE

0 € poplatok za sobotňajší odborný program

 

0 € fee for Saturday workshop program

4 € poplatok za nedeľňajší turnaj (dospelí)

 

4 € fee for the Sunday tournament (adults)

2 € zľavený poplatok za nedeľňajší turnaj (juniori do 19 rokov)

 

2 € discount fee for the Sunday tournament (juniors under 19)

1 € zľava pre členov Slovenskej asociácie Frisbee

 

1 € discount for members of Slovak Association of Frisbee

Poplatok sa platí na mieste turnaja v hotovosti pri registrácii.

 

The fees should be paid in cash at the tournament site during the registration.

 

 

 

JEDLO A UBYTOVANIE

 

FOOD AND ACCOMMODATION

Jedlo a ubytovanie si účastníci zabezpečujú sami. Možnosť stravovať sa na obed bude pravdepodobne aj priamo v hoteli Skalka (potvrdíme neskôr).     All participants need to arrange food and accommodation on their own. Lunches may be available directly at Hotel Skalka (to be confirmed).  

 

 

 

TURNAJOVÁ KOMISIA

 

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Martin Krička

 

Tournament director: Martin Krička

Súťažná komisia: Katka Boďová, Richard Kollár

 

Sport Commission: Katka Boďová, Richard Kollár