Malženice Open (October 01, 2016)

From: October 01, 2016

To: October 01, 2016

Location: Malženice, Park Húština

Capacity: 40

Director

  • Name: Miloš Silný
  • Phone: +421918530509
  • Email: silnymilos@ovbmail.eu

Number of rounds: 4

Number of final rounds: 1

Sanctioned: SDGL C

Registration:

  • Closed

About:

KDE

WHERE

Park Húština, Malženice (pri futbalovom ihrisku)

Hustina Park, Malženice (next to the football field)

   

KATEGÓRIA TURNAJA

TOURNAMENT SANCTIONING

Turnaj je súčasťou Slovenskej discgolfovej ligy kategória  C.

The tournament is sanctioned as Slovak Discgolf League C tier.  

Turnaj je určený pre všetky hráčske úrovne - profesionálnych aj amatérskych hráčov.  The tournament is suitable for players of all levels of both professional and amateur classes. 
   

DIVÍZIE

DIVISIONS

OPEN, WOMEN, JUNIOR U19

OPEN, WOMEN, JUNIOR U19

   

 

 

IHRISKO / FORMÁT

COURSE / FORMAT

3 x 10 jamiek + 5 jamiek finále (najlepších 5 OPEN, najlepšie 4 WOMEN)

3 x 10 holes + 5 holes final (best 5 OPEN, best 4 WOMEN)

Väčšina jamiek je v parkovom prostredí medzi stromami, časť na lúke, prevažne rovný terén.

Most of the holes are in a park space with trees, part on a meadow, mostly flat terrain.

   

PROGRAM TURNAJA

TOURNAMENT SCHEDULE

08:45 – 09:15 registrácia hráčov pri jamke č. 1

08:45 – 09:15 on-site registration @ Teepad #1

09:15 – 09:30 stretnutie hráčov

09:15 – 09:30 players' meeting

09:30 – 12:15 prvé a druhé kolo (2 x 10 jamiek)

09:30 – 12:15 1st and 2nd round (2 x 10 holes)

12:15 – 13:15 obedná prestávka

12:15 – 13:15 lunch break

13:15 – 15:00 tretie kolo (1 x 10 jamiek)

13:15 – 15:00 3rd round (1 x 10 holes)

15:30 – 16:30 finále (1 x 5 jamiek)

15:30 – 16:30 final round (1 x 5 holes)

16:30 – 17:00 vyhodnotenie

16:30 – 17:00 awards ceremony

 

Pripravené sú jedinečné trofeje pre víťazov. Po skončení turnaja zabezpečené - grilovanie + vínečko, pivečko. V prípade záujmu možnosť ubytovania na mieste turnaja, kontaktujte priamo riaditeľa turnaja cez email. 

Special and unique prizes are prepared for the winners. After the tournament will end there will ge a grill party with vine and beer. Accommodation in Malženice is available, if you are interested, contact directly the tournament director via email. 

   

REGISTRÁCIA

REGISTRATION

Na tejto stránke do 25.8.2016, prípadne priamo na turnaji počas registrácie

On this website until August 25, 2016, or directly during the on-site tournament registration.

 

 

REGISTRAČNÝ POPLATOK

REGISTRATION FEE

6 Euro na hráča

6 Euro per player

1 Euro zľava pre členov Slovenskej asociácie Frisbee

1 Euro discount for members of Slovak Association of Frisbee

Poplatok sa platí pri registrácii priamo na turnaji.

The registration fee is due during the tournament on-site registration.

 

 

JEDLO

FOOD

Na vlastné náklady. Možnosť obed v reštaurácii blízko ihriska. Drobné občerstvenie počas turnaja bude zabezpečené. 

At your own costs. Lunch possible in a restuarant near the course. Small refreshments will be available at the tournament. 

   

TURNAJOVÁ KOMISIA

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Miloš Silný

Tournament director: Miloš Silný

Súťažná komisia: Jaro Čačala, Adrián Čačala

Sport Commission: Jaro Čačala, Adrián Čačala