Jarný matfyz (March 11, 2017)

From: March 11, 2017

To: March 11, 2017

Location: Bratislava

Capacity: 36

Director

  • Name: Richard Kollár
  • Phone: +421904146664
  • Email: rk.frisbee@gmail.com

Number of rounds: 1

Number of final rounds: 1

Sanctioned: SDGL C

Registration:

  • Closed

About:

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 

GENERAL INFORMATION

Tento rok do slovenského discgolfového kalendára pribudnú dva jednodňové turnaje na pevnom ihrisku na bratislavskom matfyze. Ten prvý sa bude konať už v marci. Hrať sa bude 18 jamiek na rozšírenom pevnom ihrisku o dva koše. Formát turnaja bude netradičný, keďže sa bude hrať v pohárovom formáte. V prvom kole si najprv všetci hráči zahrajú 18-jamkové kolo. V druhom kole sa však bude hrať single elimination match play, t.j. vyraďovacím spôsobom, ako napr. v play-off ligy majstrov, NHL, či NBA.

Najlepších 8 hráčov v každej diviízii (OPEN, WOMEN) z prvého kola sa zoradí do prvých dvoch skupín a bude hrať o 1.-8. miesto. Ostatní hráči sa zoradia do skupín po 4 o 9.-12. miesto, 13.-16. miesto, 17.-20. miesto, atď. Ak bude počet hráčov v poslednej alebo posledných dvoch skupinách nepárny, budú hrať v tejto skupine match play všetci hráči proti sebe. 

Okrem skupín s nepárnym počtom hráčov sa hrajú v každej 4-člennej skupine na prvých 9 jamkách dva súboje, v každom z nich hrajú proti sebe dvaja hráči. Na každej jamke sa neráta celkové skóre, ale iba to, či jeden z hráčov nahral lepšie skóre ako jeho súper. Na začiatku prvej jamky hráči najprv určia, ktorá súboj ktorej dvojice hráčov začne na tejto jamke prvý a ktorý druhý (spôsob bude vysvetlený na hráčskom stretnutí). Najprv odhodí z teepadu prvá dvojica a to v poradí podľa výsledkov prvého kola (najprv lepší hráč z dvojice) a potom druhá dvojica v rovnako určenom poradí. Na následných jamkách sa začínajúca dvojica vždy strieda, teda dvojica, ktorá začínala na predchádzajúcej jamke odhadzuje až po druhej dvojici. V rámci dvojice vždy začína hráč, ktorý získal predchádzajúci bod, alebo sa poradie v rácmi dvojice oproti poslednej jamke nemení. Víťazom tohto súboja po 9 jamkách je ten hráč z každej dvojice, ktorý z nich získal viac bodov. Víťazi dvoch zápasov (vrámci 4-člennej skupiny) hrajú obdobným spôsobom proti sebe druhú polovicu ihriska, znovu 9 jamiek (a tak isto porazení). Prvou dvojicou na prvej jamke týchto súbojov je v tomto prípade tá dvojica, ktorá bojuje o vyššie umiestnenie. 

Hráči prvej osmičky po prvom kole teda v druhom kole hrajú medzi sebou štvrťfinálové a semifinálové zápasy, ktoré určia, kto z hráčov a hráčiek postúpi do záapsov o tretie miesto a do finále. Tie sa hrajú rovnakým formátom na 6 jamkách, najprv štvorica hráčov tvorená dvojicami hráčov a hráčiek súperiacimi o tretie miesto a po nich štvorica finalistov (dvaja OPEN, dve WOMEN), ktorých súboje určia víťazov turnaja. V prípade, že bude v niektorej divízii štartovať menej ako 6 súťažiacich, finále tejto divízie prebehne už počas druhého kola súťaže.  

Tie-breakers

V prípade rovnosti skóre na akomkoľvek inom mieste po prvom kole ako 8. mieste rozhoduje o poradí hráčov v prvom kole vyšší počet zahraných birdie, potom parov, atď. V prípade identických skóre sa hráči zdieľajúci spoločné miesto rozhadzujú o umiestnenie postupne na jamkách pevného ihriska 5, 6 a 7 a prípadne CTP na jamke 6. V prípade delenej pozície o 8. a 9. miesto sa automaticky hráči rozhadzujú bez ohľadu na počet nahraných birdie, atď.

V prípade vyrovnaného skóre na súboja medzi dvomi hráčmi (s výnimkou finále) po odohraní všetkých jamiek v súboji sa víťaz určí opakovaným zahraním poslednej odohranej jamky. Ak ani to neurčí víťaza, rozhodne lepšie skóre zahrané v prvom kole, prípadne v prípade rovnosti opakované CTP na poslednej zahratej jamke. Vo finále sa najprv rozhadzuje na č. 9 a č. 10 a prípadne CTP na jamke č. 10. 

V prípade nepárneho počtu hráčov v druhom kole v jednom súboji všetci hráči v súboji hrajú proti sebe match play, t.j. jeden bod za jamku si rovnomerne rozdelia všetci hráči alebo hráčky ktorí zahrali jamku spomedzi všetkých hráčov v súboji najlepšie (t.j. ak je to jeden hráč, získa celý bod, ak sú to dvaja hráči, získajú pol boda obaja, atď.). V prípade rovnosti bodov na konci súboja rozhoduje o poradí lepšie skóre v prvom kole turnaja.  

Opakovanie

Okrem tradičného formátu match-play sa bude hrať v súbojoch dvojíc aj tzv. opakovanie. Hráč môže niekoľkokrát počas súboja vyzvať svojho súpera, aby zopakoval svoj hod. V tom prípade tento hod neplatí a ráta sa len opakovaný hod. Hráč, ktorý opakuje svoj hod, už nemôže použiť ten istý disk, ktorý použil pri pôvodnom hode, okrem prípadu, že mu už nezostal žiaden disk. Počas finále a súboja o tretie miesto má práva každý hráč použiť túto výzvu dvakrát. Počas druhej časti druhého kola trikrát (druhých 9 jamiek). 

V prvej časti druhého kola slúžia výzvy na opakovanie hodu ako handikep. Za každé dva hody, o ktoré nahral hráč lepšie skóre v prvom kole ako jeho súper, získava voči tomuto súperovi právo na jedno opakovanie, max. však 4 opakovania. Žiadne ďalšie výzvy už hráči v tejto časti nemajú, t.j. hráč ktorý nahral horšie skóre v prvom kole ako jeho súper nemá k dispozícii žiadnu výzvu na opakovanie. 

 

The Slovak discgolf calendar is featuring two new one-day tournaments on the permanent Comenius University course in Bratislava this year. The first of the two tournaments will take place in March. It will be played on the permanent course extended by two extra baskets to accommodate 18 holes (two on each basket).

 

The tournament will be played in the cup format. Based on the results in the first round, the players will be split into groups 1-8, 9-12, 13-16, etc. within each divison. Players in each of these groups will then play two match play matches over the first 9 holes and the winner and losers will face each other in the remaining 9 holes. The best 4 players in each division will then advance to the finals round played in the same format on 6 final holes. In case the one of the division will have less than 6 players, the final of the division will be played during the second round.In addition the players will have an opportunity to use a certain number of challenges in each match that wil lforce their opponent to repeat their throws. The number of challenges in the finals is 2 for each player, in the second 9 in the second round it is 3. In the first half of the second round (the first match) the challenges are awarded as handicaps to favor players with lower first rounds scores (one challenge for each two strokes of difference, max. 4 challenges).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

     

SPONZOR

 

SPONSOR

Turnajovým sponzorom je reštaurácia Drag   The tournament sponsor is the Drag Restaurant
Reštaurácia Drag   Reštaurácia Drag

KDE

 

WHERE

FMFI UK Bratislava

 

FMFI UK Bratislava

 

  

 

DIVÍZIE

 

DIVISIONS

OPEN, WOMEN 

 

OPEN, WOMEN  

 

 

 

IHRISKO / FORMÁT

 

COURSE / FORMAT

2 x 18 jamiek + 6 jamiek finále (najlepších 4 OPEN, 4 WOMEN)

 

2 x 18 holes + 6 holes final (best 4 OPEN,  4 WOMEN)

Pohárový formát (prvé kolo súčet hodov, druhé kolo match play single elimination 1-8, 9-12, atď) 

 

Cup format (the first round total score, the second round match play single elimination 1-8, 9-12, etc.)

Technické jamky v parkovom prostredí, mierne prevýšenie

 

Technical holes in a park, moderate elevation changes

Pevné ihrisko bude rozšírené na 9 košov, aby sa na každý kôš hrali dve jamky a hra bola plynulejšia a zároveň to umožňuje zvúčšíť kapacitu na 36 hráčov. 

 

The permanent course will be extended to 9 baskets to have 2 holes on each basket to improve the flow of play. At the same time this enables to increse the capacity to 36 players. 

Vo finálovom kole sa budú hrať jamky č. 9-14. 

 

In the final round the holes #9-#14 will be played.  

     
     

PROGRAM TURNAJA

 

TOURNAMENT SCHEDULE

Sobota 11. marca, 2017

 

Saturday, March 11, 2017

08:40 – 09:00 registrácia hráčov (jamka č. 1)

 

08:40 – 09:00 on-site registration (Hole #1)

09:00 – 09:10 stretnutie hráčov (jamka č. 1)

 

09:00 – 09:10 player’s meeting (Hole #1)

09:30 – 11:10 prvé kolo (18 jamiek)

 

09:30 – 11:10 1st round (18 holes)

11:10 - 12:40 obedná pauza (DRAG, rezervácia je potrebná)

 

11:10 - 12:40 lunch break (DRAG, reservation necessary)

12:40 - 13:00 hráčske stretnutie (jamka č. 9)

 

12:40 - 13:00 players meeting (Hole #9)

13:20 – 15:00 druhé kolo (18  jamiek)

 

13:20 – 15:00 final round (18 holes)

15:00 - 15:10 hráčske stretnutie (jamka č. 9)

 

15:00 - 15:10 players meeting (Hole #9)

15:10 - 16:00 finále (6 jamiek)

 

15:10 - 16:00 final round (6 holes)

16:00 – 16:10 vyhodnotenie

 

16:00 – 16:10 awards ceremony

 

 

 

REGISTRÁCIA

 

REGISTRATION

Na tejto stránke od 16.2.2017, 13:00, do 10.3.2017, prípadne priamo na turnaji počas registrácie.

 

On this website from February 16, 2017, 13:00, until March 10, 2017, or directly during the on-site tournament registration.

 

 

 

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 

REGISTRATION FEE

3 € turnajový poplatok

 

3 € player fee

1 € zľava pre členov SAF

 

1 € discount for memebers of Slovak Association of Frisbee

 

 

 

TURNAJOVÁ KOMISIA

 

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Richard Kollár

 

Tournament director: Richard Kollár

Súťažná komisia: Katka Boďová, Richard Kollár

 

Sport Commission: Katka Boďová, Richard Kollár