O pohár FMFI UK (May 04, 2017)

From: May 04, 2017

To: May 04, 2017

Location: Bratislava

Capacity: 30

Director

  • Name: Richard Kollár
  • Phone: +421904146664
  • Email: rk.frisbee@gmail.com

Number of rounds: 1

Number of final rounds: 1

Sanctioned:

Registration:

  • Closed

About:

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 

GENERAL INFORMATION

Piaty ročník májového discgolfového turnaja študentov a zamestnancov FMFI UK  v Bratislave O pohár FMFI UK sa tento rok bude konať 4. mája v rámci Dni FMFI UK organizovaných KTVŠ FMFI UK. Hrať sa bude na pevnom ihrisku v okolí bratislavského matfyzu. Okrem zamestnancov a študentov Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity sa na turnaji sa môžu v prípade dostatku miesta mimo oficálnu súťaž zúčastniť aj ďalší hráči, avšak prednosť pri registrácii budú mať študenti a zamestnanci FMFI UK. Zúčastniť sa teda môže ktokoľvek, záujemcom bez súťažných diskov disky zapožičiame na mieste. 

 

The 5th annual May disc golf tournament Comenius University Trophy for students and employees of FMFI UK Bratislava will be held on May 4 as a part of Days of FMFI UK organized by the Depatment of Physical Education of FMFI UK. Besides employees and students of Comenius University and Slovak Technical University, other players may participate in the tournament if the capactity of the tournament allows it. However, students and employees of FMFI UK have preferences during registration. The tournament is therefore opened for all players, those who do not own their own discs will be able to borrow them at the registration. 

     

KDE

 

WHERE

FMFI UK Bratislava

 

FMFI UK Bratislava

 

  

 

DIVÍZIE

 

DIVISIONS

OPEN AM, WOMEN AM (amatéri, študenti alebo zamestnanci Univerzity Komenského alebo Slovenskej technickej univerzity)

 

OPEN AM, WOMEN AM (amateurs, students or employees of Comenius University and Slovak Technical University) 

 

 

 

IHRISKO / FORMÁT

 

COURSE / FORMAT

18 jamiek + 6 jamiek finále (najlepší 4 OPEN AM, najlepšie 4 WOMEN AM)

 

18 holes + 6 holes final (best 4 OPEN AM, best 4 WOMEN AM)

Technické jamky v parkovom prostredí, mierne prevýšenie

 

Technical holes in a park, moderate elevation changes

 

 

 

PROGRAM TURNAJA

 

TOURNAMENT SCHEDULE

Štvrtok 4. mája 2017

 

Thursday, May 4, 2017

15:30 – 15:45 registrácia hráčov (vonku pred posluchárňou A)

 

15:30 – 15:45 Player's check in (outside of lecture hall A)

15:45 – 16:00 stretnutie hráčov

 

15:45 – 16:00 Player’s meeting

16:15 – 18:00 prvé kolo (18 jamiek)

 

16:15 – 18:00 Round 1 (18 holes)

18:20 – 19:00 finálové kolo (6 jamiek)

 

18:20 – 19:00 Final round (6 holes)

19:00 – 19:10 vyhodnotenie

 

19:00 – 19:10 Awards ceremony

 

 

 

REGISTRÁCIA

 

REGISTRATION

Na tejto stránke od 9.3.2017, 13:00, do 3.5.2017, prípadne priamo na turnaji počas registrácie.

 

On this website from March 9, 2017, 13:00, until May 3, 2017, or directly during the on-site tournament registration.

 

 

 

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 

REGISTRATION FEE

0 € / turnaj je bezplatný

 

0 € / the tournament is free of charge

 

 

 

TURNAJOVÁ KOMISIA

 

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Richard Kollár

 

Tournament director: Richard Kollár

Súťažná komisia: Štefan Pócoš, Štefan Hnát

 

Sport Commission: Štefan Pócoš, Štefan Hnát