Jesenný matfyz (November 12, 2017)

From: November 12, 2017

To: November 12, 2017

Location: Bratislava

Capacity: 36

Director

  • Name: Richard Kollár
  • Phone: +421904146664
  • Email: rk.frisbee@gmail.com

Number of rounds: 1

Number of final rounds: 1

Sanctioned: SDGL C

Registration:

  • Open

Register now or Enter your data to view your registration options.

About:

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 

GENERAL INFORMATION

Druhý tohtoročný turnaj na pevnom ihrisku na bratislavskom matfyze sa bude konať !v nedeľu 12. novembra. Hrať sa bude 18 jamiek na rozšírenom pevnom ihrisku o dva koše.

 

The second tournament this year at the permanent disc golf course in Bratislava will take place on Sunday, November 12. The permanent course will be extended by two extra baskets to accommodate 18 holes (two on each basket).                                                                       

     

KDE

 

WHERE

FMFI UK Bratislava

 

FMFI UK Bratislava

 

  

 

DIVÍZIE

 

DIVISIONS

OPEN, WOMEN 

 

OPEN, WOMEN  

 

 

 

IHRISKO / FORMÁT

 

COURSE / FORMAT

2 x 18 jamiek 

 

2 x 18 holes 

Technické jamky v parkovom prostredí, mierne prevýšenie

 

Technical holes in a park, moderate elevation changes

Pevné ihrisko bude rozšírené na 9 košov, aby sa na každý kôš hrali dve jamky a hra bola plynulejšia a zároveň to umožňuje zväčšíť kapacitu na 36 hráčov. 

 

The permanent course will be extended to 9 baskets to have 2 holes on each basket to improve the flow of play. At the same time this enables to increse the capacity to 36 players. 

     
     

PROGRAM TURNAJA

 

TOURNAMENT SCHEDULE

Nedeľa 12. novembra, 2017

 

Sunday, November 12, 2017

09:20 – 09:40 registrácia hráčov (jamka č. 1)

 

09:20 – 09:40 on-site registration (Hole #1)

09:40 – 09:50 stretnutie hráčov (jamka č. 1)

 

09:40 – 09:50 player’s meeting (Hole #1)

10:00 – 12:00 prvé kolo (18 jamiek)

 

10:00 – 12:00 1st round (18 holes)

12:00 - 13:20 obedná pauza (DRAG, rezervácia je potrebná)

 

12:00 - 13:20 lunch break (DRAG, reservation necessary)

13:20 - 13:30 hráčske stretnutie (jamka č. 9)

 

13:20 - 13:30 players meeting (Hole #9)

13:40 – 15:40 druhé kolo (18  jamiek)

 

13:40 – 15:40 final round (18 holes)

15:40 – 15:50 vyhodnotenie

 

15:40 – 15:50 awards ceremony

 

 

 

REGISTRÁCIA

 

REGISTRATION

Na tejto stránke od 5.10.2017, 13:00, do 11.11.2017, prípadne priamo na turnaji počas registrácie.

 

On this website from October 5, 2017, 13:00, until November 11, 2017, or directly during the on-site tournament registration.

 

 

 

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 

REGISTRATION FEE

3 € turnajový poplatok

 

3 € player fee

1 € zľava pre členov SAF

 

1 € discount for memebers of Slovak Association of Frisbee

 

 

 

TURNAJOVÁ KOMISIA

 

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Richard Kollár

 

Tournament director: Richard Kollár

Súťažná komisia: Katka Boďová, Richard Kollár

 

Sport Commission: Katka Boďová, Richard Kollár