Piešťany Open (June 09, 2018)

From: June 09, 2018

To: June 10, 2018

Location: City Park Piešťany

Capacity: 90

Reserved for Slovak players: 30

Director

  • Name: Stefan Dobrev
  • Phone: 0948504628
  • Email: stefan.dobrev@savba.sk

Number of rounds: 3

Number of final rounds: 1

Sanctioned: PDGA C, SDGL A

Registration:

  • Open

Register now or Enter your data to view your registration options.

About:

 

KDE

 

LOCATION

V mestkom parku Piešťany. Jedná sa rozľahlý park s veľkými stromami, kde je možnosť mať krásne a náročné discgolfové ihrisko. Počas turnaja bude mať verejnosť limitovaný prístup do parku, takže by sme mali byť schopní hrať bez zbytočného zdržiavania; jedná sa o výnimočnú príležitosť zahrať si v takomto parku.

 

The tournament is set in the City Park of Piešťany. This is a large park with mature trees, offering opportunity for a beautiful and challending  discgolf course. There will be limited access to the park for the public, we should be able to play without undue delays; this is a very rare opportunity to play in such setting.

     

DIVÍZIE

 

DIVISIONS

OPEN (MPO), OPEN WOMEN (FPO), MASTER (MP40), JUNIOR (MJ18), JUNIOR WOMEN (FJ18)

 

OPEN (MPO), OPEN WOMEN (FPO), MASTER (MP40), JUNIOR (MJ18), JUNIOR WOMEN (FJ18)

     

KATEGÓRIA TURNAJA

 

SANCTIONING

 

PDGA C, Slovenská discgolfová liga A

  PDGA C,  Slovak Disc Golf League A
     

TOURNAMENT RULES

 

TOURNAMENT RULES

3 x 18 jamiek + 9 jamiek finále. Finále hrá lepšia polovica flightov (príslušne zaokrúhlené) z každej kategórie.

 

3 x 18 holes + 9 holes final for top half of flights from each category (appropriately rounded-off).

Rozhadzovanie pred finále: V prípade rovnosti skóre na poslednom postupovom mieste, do finále postupujú všetci títo hráči, ale aplikuje sa (len medzi nimi) pravidlo rýchlej smrti, až kým sa počet hráčov nezniži na násobok veľkosti flightov (4 alebo 5, podľa celkového počtu účastníkov turnaja).  

Tie-break rules for finals: If there are ties for in the last advancing place, all these players advance to finals, but sudden death rule applies (only to them) until the number of players is reduced to a multiple of flight size (4 or 5, depending on the number of tournament players)

Rozhadzovanie po finále. Jamky 16, 18, CTP 18

 

Tie-break rules after the final round: Holes 16, 18, then CTP on 18.

     

IHRISKO

 

COURSE

18 jamiek v parkovom prostredí

 

18 holes in a wooded city park

Finále: 9 jamiek. ešte sa upresní

 

Final: 9 holes, to be announced later

Mapa ihriska

 

The Course Map 

 

 

 

PROGRAM TURNAJA (predbežný)

 

TOURNAMENT SCHEDULE (preliminary)

Piatok 8.júna 2018
 
Friday June 8, 2018

15:00 Turnajové ihrisko pripravené na tréning (odhodiská označené, miesto koša označené)

 

15:00 Tournament course ready for practice (teepads set up, location of targets marked)

     
 
Sobota 9.júna 2018
 
Saturday June 9, 2018

07:45 - 08:15 registrácia hráčov, turnajová centrála

 

07:45 - 08:15 player registration, tournament central

08:15 - 08:35 Hráčske stretnutie, turnajová centrála

 

08:15 - 08:35 Player’s meeting, tournament central

09:00 Prvé kolo

 

09:00 1st round

12:30 Obed, ešte upresníme

 

12:30 Lunch, to be announced later

14:15 Vyzdvihnutie hráčskych kariet, turnajová centrála

 

14:15 Score cards pick up, tournament central

14:45 Druhé kolo

 

14:45 2nd round

19:00 Večera, ešte upresníme

 

19:00 Dinner, to be announced later

     
Nedeľa 10.júna 2018
 
Sunday June 10, 2018

08:15 Vyzdvihnutie hráčskych kariet, turnajová centrála

 

08:15 Score cards pick up, tournament central

08:45 Tretie kolo

 

08:45 3th round

12:15 Obed,  (okamžite po skončení kola)

 

12:15 Lunch, (proceed immediately after finishing your round)

13:45 Finálové kolo

 

13:45 Final round

16:00 Vyhodnotenie

 

16:00 Awards ceremony

     

REGISTRÁCIA

 

REGISTRATION

Registrácia na tejto stránke bude otvorená 19.4.2018 o 13:00 a bude trvať na tejto stránke do 13.6.2018, 18:00, prípadne ak to umožní turnajová kapacita aj priamo na turnaji počas registrácie.

 

Registration on this website will be open on April 19 at 1pm and will close on June 13, 2018, 6pm. If the tournament capacity allows, it will be possible to register also directly at the tournament registration booth.

     

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 

REGISTRATION FEE

22 € včasný registračný poplatok (prijatý do 30.mája 2018)

 

22 € early registration fee (received by May 30, 2018)

10 € včasný registračný poplatok (prijatý do 30.mája 2018) pre juniorov

 

10 € early registration fee (received by May 30, 2018) for junior divisions

3 € zľava pre členov Slovenskej asociácie Frisbee

 

3 € discount for members of Slovak Association of Frisbee

25 € neskorý registračný poplatok, bez nároku na zľavu

 

25 € late registration fee , no discounts.

Poplatok sa platí bankovým prevodom. V prípade neskorej registrácie je možné zaplatiť neskorý registračný poplatok aj na mieste turnaja v hotovosti pri registrácii.

 

The fees should be paid by a bank transfer. In the case of late registration it is also possible to pay the late registration fee in cash at the tournament site during the registration..

     

JEDLO

 

FOOD

Spoločné jedlo ešte upresníme, avšak v Piešťanoch v blízkosti parku je možností dosť

  Joint food to be announced later, however there are numerous options nearby
     

UBYTOVANIE

 

ACCOMMODATION

Možností ubytovania v Piešťanoch je neúrekom. Posnažíme sa vybaviť spoločné priestory za rozumnú cenu.

 

There are many accommodation options in Piešťany; we will try to arrange common accommodation for reasonable price.

     

PLATOBNÉ ÚDAJE

 

BANK TRANSFER INFO

IBAN:  SK4275000000004005392160

 

IBAN:  SK4275000000004005392160

BIC/SWIFT: CEKOSKBX

 

BIC/SWIFT: CEKOSKBX

Meno: Stefan Dobrev

 

Account holder: Stefan Dobrev

Názov banky: Československá obchodní banka, as, pobočka zahraničnej banky v SR

 

Name of the bank: Československá obchodní banka, as, pobočka zahraničnej banky v SR

Adresa banky: pobočka Púchov, Športovcov 892,
020 01 Púchov, Slovensko

 

Bank address: pobočka Púchov, Športovcov 892,
020 01 Púchov, Slovensko

Poznámka: do poznámky uveďte PIES18 a vaše meno

 

Note: write PIES18 and your name in the note to the recipient

 

 

 

LOKÁLNA DOPRAVA

 

LOCAL TRANSPORTATION

Park je priamo v centre mesta, doprava vlakom, autobusom či autom by nemala predstavovať žiaden problém. Vyzistíme možnosti parkovania pre účastníkov turnaja.

 

Piešťany is easily reachable by major highways and public transport. We will enquire about parking for tournament players.

 

 

 

TURNAJOVÁ KOMISIA

 

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Stefan Dobrev

 

Tournament director: Stefan Dobrev

Súťažná komisia: Michal Kúdela, Martin Krička

 

Sport Commission: Michal Kúdela, Martin Krička