PDGA Rating

Medzinárodná asociácia hráčov discgolfu PDGA zverejňuje rating hráčov discgolfu, ktorí sú členmi PDGA. Rating odzrkadľue výkonnosť hráča za posledných 12 mesiacov v porovnaní s ostatnými.

Najvyššidoteraz dosiahnutý svetový rating je 1050 bodov a dosiahol ho v roku 2014 a znovu v roku 2015 americký hráč Paul McBeth. Najlepší európski hráči majú zvyčajne rating vyšši ako 1030, akýkoľvek hráč s ratingom viac ako 1000 bodov je považovaný za širšiu svetovú a užšiu európsku špičku. V strednej Európe predstavuje hranicu ratingu špičkového hráča zvyčajne 970 bodov. 

Medzi ženami ešte priemerný rating 1000 žiadna hráčka nedosiahla, ale svetová špička (Paige Pierce, Cathrina Allen, Valerie Jenkins) sa pohybujde nad 950 bodov. V Európe má rating dlhodobo vyšší ako 900 bodov len cca. 5 hráčiek, z toho len jedna dlhodobo oveľa vyšší (Ragna Bygde zo Švédska). V strednej Európe majú najlepšie hráčky rating vyšší ako 850 bodov, z toho dve (Katharina Gusenbauer z Rakúska a Katka Boďová zo Slovenska) okolo 900 bodov. 

Aktuálny rating slovenských hráčov si múžete pozrieť na stránke PDGA-Europe, rating všetkých svetových hráčov, vrátane ratingov všetkých kôl discgolfových turnajov, či históriu výkonov hráčov na stránke PDGA.

PDGA