Súťažný poriadok

Discgolfové súťaže na Slovensku sa riadia Súťažným poriadkom discgolfových podujatí Slovenskej asociácie Frisbee. Jeho aktuálnu verziu s platnosťou na rok 2018 nájdete tu