Pravidlá

Disk sa hádže z určených „odhodísk“ (tee off) a počas dráhy letu ku košu vzdialeného v priemere od 50 do 150 m ho sprevádzajú rôzne prekážky (stromy, kríky, jazierko, potok, výškové prevýšenia). Víťazom je ten hráč, ktorému sa podarí celé ihrisko spočívajúce prevažne z 9 alebo z 18 „jamiek“ odohrať na čo najmenej hodov, pričom:

  • Par predpísaný počet hodov na jamke, závisí od jej obtiažnosti.
  • Birdie – o hod lepšie ako par.
  • Bogey – o hod horšie ako par.
  • Double bogey – o dva hody horšie ako par.
  • Hole in one alebo Ace – „eso“ na jeden hod.
Terminológia pochádza z klasického golfu. Disky sa od ostatných lietajúcich tanierov líšia nielen veľkosťou (priemer iba 2022 cm), ale hlavne svojou rôznorodosťou, na základe ktorej rozdeľujeme disky najskôr podľa dĺžky hodu na:
  • Driver – používa sa na najdlhšie hody z tee off.                  
  • Mid-Range – určený na stredné vzdialenosti.
  • Approach – je využívaný na krátke presné hody ku košu.
  • Putter – zakončenie do koša.

Pravidlá discgolfu

Kompletné pravidlá discgolfu, ktoré upravuje medzinárodná organizácia hráčov discgolfu PDGA, nájdete v anglickom jazyku na stránke:
 
Kompletné pravidlá preložené do českého jazyka nájdete na stránke:
 
Stručné pravidlá discgolfu v slovenskom jazyku nájdete na stránke: