Medzinárodné organizácie

Medzinárodné športové organizácie zastrešujúce discgolf

PDGA

Professional Disc Golf Association (PDGA) je medzinárodná organizácia zastrešujúca discgolf so sídlom v USA. Jej členmi sú individuálni hráči a hráčky. V PDGA je momentálne registrovaných viac ako 120 000 hráčov z celého sveta, z nich je cca. polovica aktívnych členov. Táto organizácia má na starosti tvorbu pravidiel discgolfu, technických štandardov športu, organizuje individuálne majstrovstvá sveta v discgolfe vo všetkých kategóriách a zastrešuje tzv. Majors turnaje, ktoré sú obdobou Grand Slam turnajov v tenise. 

Na stránkach PDGA nájdete celosvetový zoznam ihrísk, databázu hráčov, prehľad turnajov na celom svete a množstvo ďalších informácií o športe discgolf. Oficiálnym partnerom PDGA na Slovensku je Slovenská asociácia Frisbee, ktorá aj nominuje národného koordinátora PDGA.  

PDGA Europe

Kontinentálne záležitosti PDGA v Európe riadi jej dcérska organizácia PDGA Europe. Od roku je oficiálne registrovaná ako nezisková organizácia vo Fínsku a je riadená volenou radou riaditeľov. PDGA Europe zastrešuje súťaž Euro Tour. 

WFDF

World Flying Disc Federation (WFDF) je medzinárodná športová federácia športov s lietajúcim diskom. Celosvetovo tak zastrešuje okrem discgolfu aj ultimate, freestyle, guts, DDC, individuálne disciplíny a zastupuje ich v rámci Medzinárodného olympijského výboru, Medzinárodného paraolympijského výboru, ktorých je členom, ako aj ďalších multišportových organizácií akými sú FISU (Medzinárodná federácia vysokoškolského športu), GAIS a iných. Vďaka jej aktivitám je ultimate súčasťou World Games s ambíciou dostať sa do programu olympijských hier, a discgolf je jeden z kandidátov na zaradenie do World Games. Zároveň WFDF organizuje každé dva roky Tímové majstrovstvá sveta v discgolfe (WTDGC), ktoré sa konali v Estónsku (2019), Veľkej Británii (2017) a Kanade (2016) a budú sa konať v Chorvátsku (2021). Na stránkach WFDF taktiež možno nájsť aktuálne svetové rebríčky krajín v ultimate aj v discgolfe. Slovenská asociácia Frisbee je riadnym členom WFDF od roku 2004, jej zástupcom je Generálny sekretár SAF Martin Keseg. 

 

EDGF

Európska discgolfová federácia (EDGF) je medzinárodná organizácia združujúca individuálne európske národné športové zväzy riadiace discgolf. Okrem koordinácie týchto národných zväzov EDGF zastrešuje aj všetky typy Majstrovstiev Európy v discgolfe, viac informácií nájdete na ich stránkach. Tie sa v individuálnych divíziách konajú od roku 2001. V roku 2018 sa uskutočnili v Chorvátsku a roku 2020 sa budú konať v Českej republike. Slovenská asociácia Frisbee je riadnym členom EDGF a Richard Kollár je od roku 2019 vo funkcii prezidenta EDGF. 

EFDF

Európska federácia lietajúceho disku je kontinentálnou dcérskou organizáciou WFDF a zastrešuje všetky diskové športy v Európe, s aktvitami namierenými najmä na multišportové súťaže v Európe, akými sú Európske hry mládeže, plánované Európske olympijské hry a pod. Táto organizácia formálne zastrešuje aj EDGF a EUF (European Ultimate Federation). Jej aktivity sú zatiaľ len formálne. 

CEDGC Committee

Výbor Majstrovstiev strednej Európy v discgolfe je neformálnym združením zástupcov siedmych stredoeurópskych krajín (Rakúsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko). Riadi súťaž Majstrovstiev strednej Európy, ktoré sa konajú od roku 2016 (2016 - Slovensko, 2017 - Chorvátsko, 2018 - Slovinsko, 2019 - Česká republika, 2020 - Maďarsko). Slovenskú asociáciu Frisbee zastupuje vo výbore CEDGC jeho zakladateľ Richard Kollár.