2020 SDGL FPO


HráčPDGA číslo
Katka Boďová 61990
Soňa Kúdelová 70837
Natália Nádaská 107508
Beáta Feilhauerová 70915