2020 Slovenská discgolfová liga


Informácie o lige

Slovenská discgolfová liga (SDGL) je celoročná súťaž v discgolfe, ktorú organizuje Slovenská asociácia Frisbee pre svojich členov. Súťaž prebieha na vybraných slovenských turnajoch (prevažne jednodňových) v divíziách MPO, FPO, MJ18, FJ18, MJ15, FJ15, MP40, FP40. Body do ligy sa započítavajú len členom SAF a to automaticky do všetkých vekových kategórií, do ktorých spadajú. Ak teda chcete v lige súťažiť, prihláste sa za člena SAF, dodatočne sa vám body za predchádzajúce turnaje nezapočítajú.

SDGL je zameraná najmä na hráčov, ktorí nesúťažia na veľkých zahraničných turnajoch, preto do nej nebudú zaradení hráči s dostatočne vysokým PDGA ratingom (zoznam hráčov, ktorým sa body do ligy nebudú v roku 2020 v niektorých kategóriách počítať nájdete nižšie).

Bodovanie je jednoduché, jeden bod získajú hráči súťažiaci v lige za každého iného hráča súťažiaceho v lige, ktorého na ligovom turnaji porazia. Navyše sú bonifikácie za prvé tri miesta. Na každom ligovom turnaji sa v rámci ligy vyhodnocujú všetky ligové kategórie bez ohľadu na to, aké kategórie sú vyhlásené a vyhodnotené na turnaji. Každému hráčovi sa v každej kategórii počítajú body z maximálne polovice všetkých ligových turnajov (t.j. ak bude turnajov 11,do ligy sa započítava každému 6 najlepších turnajov).


Kompletné pravidlá Slovenskej discgolfovej ligy

 
(Podľa znenia Súťažného poriadku DG sekcie discgolfu SAF, verzia 6.0, 2020)
 
3.1. Všeobecné ustanovenia
 • 3.1.1. Slovenská discgolfová liga (SDGL) je dlhodobá súťaž hráčov súťažiacich na vybraných slovenských discgolfových turnajoch, ktorá sa vyhodnocuje za príslušný kalendárny rok. 
 • 3.1.2. SDGL je najvyššou dlhodobou slovenskou súťažou v športe discgolf a je určená primárne pre slovenských hráčov, ktorí nesúťažia kompetitívne na medzinárodnej úrovni. 
 • 3.1.2. SDGL je vyhodnocovaná v divíziách: MPO, FPO, MJ15, FJ15, MJ18, FJ18, MP40, FP40.
3.2. Účastníci Slovenskej discgolfovej ligy
 • 3.2.1. Súťažiť v SDGL môžu len členovia SAF.
 • 3.2.2. Členovia SAF sú automaticky vyhodnocovaní v SDGL vo všetkých divíziách, v ktorých môžu štartovať na ligových turnajoch, na základe svojho veku, ktorý majú evidovaný ako členovia SAF.  Príklad: 14-ročná hráčka súťaží automaticky v divíziách FJ15, FJ18 a FPO.
 • 3.2.3. Do SDGL sa v danej kategórii nezapočítavajú výsledky tých hráčov, ktorí v príslušnej divízii dosiahli dostatočne vysoký PDGA rating, teda rating nad hranicou stanovenou na začiatku príslušného kalendárneho roka (uvedený nižšie). Pre rok SDGL 2020 sú smerodajné PDGA ratingy zverejnené dňa 14.1.2020.
 • 3.2.4. Maximálne ratingy pre jednotlivé divízie:
MPO 920 
FPO 820
MJ15 820
FJ15 720
MJ18 870
FJ18 770
MP40 920
FP40 820.
Príklad:  V divízii MPO sú do ligy zaradení len hráči s PDGA ratingom 14.1.2020 nižším ako 921. 
 • 3.2.5. Výsledky sa hráčom započítavajú až od dňa, keď sa stanú členmi SAF, t.j. keď uhradia členský príspevok SAF na príslušný kalendárny rok. Dodatočné započítanie výsledkov z aktuálneho kalendárneho roka nie je možné. 
3.3. Bodovanie a vyhodnotenie Slovenskej discgolfovej ligy
 • 3.3.1. V každej kategórii sa hráčom započítava do celkového bodovania SDGL za príslušný turnaj nasledujúci počet bodov:  
  • 1 bod + počet hráčov v danej divízii, ktorým sa výsledky započítavajú do SDGL, ktorých porazili + bonus za prvé tri miesta, 
  • bonus za prvé tri miesta je 6 bodov za prvé miesto, 3 body za druhé miesto a 1 bod za tretie miesto v príslušnej divízii. 
 • 3.3.2. Na každom turnaji sa vypočíta bodový zisk do bodovania SDGL v každej ligovej divízii bez ohľadu na to, aké budú na turnaji vyhodnotené divízie. Príklad: Na turnaji sa neotvorí divízia MJ15, ale turnaja sa zúčastnia dvaja hráči, ktorých vek spadá do tejto divízie. Tomu, kto dosiahne na turnaji lepší výsledok sa do ligového MJ15 rebríčka pripočíta 8 bodov (1 + 1 + 6), a tomu, kto dopadne horšie, 4 body (1 + 0 + 3).
 • 3.3.3. Do ligového rebríčka sa každému hráčovi v každej divízii počíta najlepší bodový zisk z nadpolovičného počtu všetkých ligových turnajov. Príklad: Ak sa v kalendárnom roku 2020 uskutoční 9 ligových turnajov - do záverečného hodnotenia sa každému započíta 5 najlepších výsledkov.
 • 3.3.4. SDGL sa vyhodnocuje na konci príslušného kalendárneho roka. SAF ocení prvých troch hráčov v každej divízii
3.4. Kalendár Slovenskej discgolfovej ligy
 • 3.4.1. O zaradení turnaja do SDGL rozhoduje Discgolfová komisia SAF na žiadosť riaditeľa turnaja. O zaradenie musí riaditeľ turnaja požiadať aspoň 4 týždne pred začiatkom turnaja, v tomto termíne musí byť na stránke SAF zverejnený oznam o konaní turnaja so základnými informáciami o turnaji. 

 
Informácia o SDGL 2020
 
Dva turnaje SDGL budú mať špeciálnu formu Priebežného turnaja. Vo vymedzenom období (3-4 týždňov) budú môcť súťažiaci odohrať ľubovoľný počet kôl na stanovenom pevnom ihrisku. Do vyhodnotenia priebežného ligového turnaja sa bude každému hráčovi počítať najlepšie zahrané kolo. Každé kolo v rámci priebežného turnaja sa musí odohrať v skupine minimálne troch hráčov (účastníkov ligy) podľa pravidiel ihriska a pravidiel PDGA. Hráći môžu začať hru na ľubovoľnej jamke, ale musia kontinuálne odohrať všetky jamky v stanovenom poradí.
 
Prvý priebežný turnaj SDGL sa uskutoční na pevnom ihrisku FMFI UK v mesiacoch marec - apríl. Druhý sa uskutoční na ihrisku Park Húština (Malženice) na jeseň 2020.
 
Zoznam hráčov nezaradených do SDGL 2020
 
 • MPO: Michal Kúdela, Marko Čačala, Štefan Pócoš, Karol Hrubják, Richard Kollár, Martin Krička
 • FPO: Katka Boďová, Bea Feilhauerová, Soňa Švecová, Natália Nádaská
 • MP40: Richard Kollár, Martin Krička
 • MJ18: Marko Čačala
 • FJ18: Natália Nádaská
 • MJ15: Tomáš Mozola

 


Turnaje ligy

DátumLigaPDGANázov turnajaKrajRegistráciaStav
08.02.2020 SDGL - 2020 Zimná výzva Bratislavský kraj Uzavretá 36/36
08.03.2020 - 2020 Jarný matfyz Bratislavský kraj Uzavretá 50/50
16.05.2020 SDGL - 2020 Malženice Open Trnavský kraj Uzavretá 0/50
13.06.2020 SDGL - 2020 MSR juniorov Jaslovské Bohunice Trnavský kraj Uzavretá 0/48
27.06.2020 SDGL - Letná Kuchyňa Open 2020 Bratislavský kraj Uzavretá 38/50
12.07.2020 SDGL C 2020 Šurany Open Nitriansky kraj Uzavretá 30/72
25.07.2020 SDGL - Za siedmimi horami 2020 Bratislavský kraj Uzavretá 21/25
03.10.2020 - Malženice Open 2020 - TURNAJ ZRUŠENÝ!!! Trnavský kraj Uzavretá 37/48

Poradie Meno Odohraných turnajov Body
1 Jozef Čierny 3 54
9 2020 Jarný matfyz 19
6 Letná Kuchyňa Open 2020 19
6 2020 Zimná výzva 16
2 Stefan Dobrev 4 44
5 2020 Jarný matfyz 23
8 2020 Zimná výzva 11
10 Letná Kuchyňa Open 2020 11
6 2020 Šurany Open 0
3 Martin Mozola 3 29
14 2020 Jarný matfyz 13
12 Letná Kuchyňa Open 2020 9
11 2020 Zimná výzva 7
4 Michal Ondruš 4 28
13 2020 Jarný matfyz 14
10 Letná Kuchyňa Open 2020 11
19 2020 Zimná výzva 3
6 Za siedmimi horami 2020 0
5 Tomáš Pekarovič 3 25
10 2020 Jarný matfyz 16
12 Letná Kuchyňa Open 2020 9
8 2020 Šurany Open 0
6 Ondrej Rudolf 5 24
1 2020 Jarný matfyz 12
14 Letná Kuchyňa Open 2020 7
16 2020 Zimná výzva 5
4 Za siedmimi horami 2020 0
14 2020 Šurany Open 0
7 Lukáš Grožaj 3 23
4 Letná Kuchyňa Open 2020 23
2 Za siedmimi horami 2020 0
7 2020 Šurany Open 0
8 Adrián Čačala 3 23
9 Letná Kuchyňa Open 2020 12
8 2020 Zimná výzva 11
9 2020 Šurany Open 0
9 Martin Chalány 4 21
15 2020 Jarný matfyz 12
16 2020 Zimná výzva 5
17 Letná Kuchyňa Open 2020 4
12 2020 Šurany Open 0
10 Marko Čačala 5 19
1 2020 Šurany Open 11
1 Za siedmimi horami 2020 8
10 2020 Zimná výzva 0
6 2020 Jarný matfyz 0
1 Letná Kuchyňa Open 2020 0
11 Roman Miezga 2 16
7 Letná Kuchyňa Open 2020 16
13 2020 Zimná výzva 0
12 Michal Kšinant 4 14
20 2020 Jarný matfyz 8
15 Letná Kuchyňa Open 2020 6
8 Za siedmimi horami 2020 0
13 2020 Šurany Open 0
13 Tomáš Mozola 2 14
1 Letná Kuchyňa Open 2020 14
1 2020 Zimná výzva 0
13 Adrián Németh 2 14
8 Letná Kuchyňa Open 2020 14
4 2020 Šurany Open 0
15 Motuz Kment 5 13
16 2020 Jarný matfyz 10
19 Letná Kuchyňa Open 2020 2
22 2020 Zimná výzva 1
5 Za siedmimi horami 2020 0
15 2020 Šurany Open 0
16 Richard Kollár 5 10
2 2020 Šurany Open 6
3 Za siedmimi horami 2020 4
2 Letná Kuchyňa Open 2020 0
2 2020 Zimná výzva 0
7 2020 Jarný matfyz 0
17 Matúš Masaryk 1 9
18 2020 Jarný matfyz 9
18 Jaroslav Ágh 3 8
21 2020 Jarný matfyz 5
18 Letná Kuchyňa Open 2020 3
20 2020 Šurany Open 0
19 Michal Mesároš 1 7
3 2020 Jarný matfyz 7
20 Jaroslav Čačala 2 6
22 2020 Jarný matfyz 4
21 2020 Zimná výzva 2
20 Marcel Hlbočan 1 6
6 2020 Jarný matfyz 6
22 Karol Hrubják 3 6
2 2020 Šurany Open 6
3 Letná Kuchyňa Open 2020 0
3 2020 Jarný matfyz 0
23 Juraj Feilhauer 2 5
16 2020 Zimná výzva 5
7 Za siedmimi horami 2020 0
23 Maroš Silný 2 5
16 Letná Kuchyňa Open 2020 5
17 2020 Šurany Open 0
23 Adam Ágh 2 5
4 2020 Jarný matfyz 3
2 2020 Šurany Open 2
26 Šimon Pekarovič 3 3
3 2020 Šurany Open 1
6 Letná Kuchyňa Open 2020 1
5 2020 Jarný matfyz 1
27 Matej Hluch 1 2
23 2020 Jarný matfyz 2
28 Michal Hajdin 1 0
7 2020 Jarný matfyz 0
28 Michal Forišek 1 0
9 2020 Jarný matfyz 0
28 Michal Kúdela 2 0
1 2020 Zimná výzva 0
1 2020 Jarný matfyz 0
28 Juraj Šindler 1 0
3 2020 Jarný matfyz 0
28 Vlastimil Janda 1 0
18 2020 Jarný matfyz 0
28 Michal Sabo 1 0
14 2020 Zimná výzva 0
28 Tomáš Smolárik 1 0
19 2020 Šurany Open 0
28 Ernest Križan 1 0
20 Letná Kuchyňa Open 2020 0
28 Juraj Hesko 1 0
10 2020 Šurany Open 0
28 Matt Reppert 2 0
16 2020 Šurany Open 0
1 Za siedmimi horami 2020 0
28 Lukáš Obermajer 1 0
1 2020 Šurany Open 0
28 Martin Krička 2 0
5 2020 Šurany Open 0
10 Za siedmimi horami 2020 0
28 Hugo Krička 1 0
1 Za siedmimi horami 2020 0
28 Marek Tesar 1 0
11 Za siedmimi horami 2020 0
28 Leo Krička 1 0
2 Za siedmimi horami 2020 0
Poradie Meno Odohraných turnajov Body
1 Jozef Čierny 2 19
6 2020 Zimná výzva 11
9 2020 Jarný matfyz 8
2 Stefan Dobrev 3 18
5 2020 Jarný matfyz 12
8 2020 Zimná výzva 6
6 2020 Šurany Open 0
3 Richard Kollár 4 14
3 Za siedmimi horami 2020 7
2 2020 Šurany Open 7
2 2020 Zimná výzva 0
7 2020 Jarný matfyz 0
3 Tomáš Pekarovič 1 14
10 2020 Jarný matfyz 14
5 Ondrej Rudolf 1 11
1 2020 Jarný matfyz 11
6 Motuz Kment 1 10
16 2020 Jarný matfyz 10
7 Matúš Masaryk 1 9
18 2020 Jarný matfyz 9
8 Michal Kšinant 1 8
20 2020 Jarný matfyz 8
9 Martin Mozola 2 7
14 2020 Jarný matfyz 5
11 2020 Zimná výzva 2
9 Michal Mesároš 1 7
3 2020 Jarný matfyz 7
11 Adrián Čačala 2 6
8 2020 Zimná výzva 6
9 2020 Šurany Open 0
12 Marcel Hlbočan 1 3
6 2020 Jarný matfyz 3
12 Adam Ágh 1 3
4 2020 Jarný matfyz 3
14 Jaroslav Čačala 2 2
21 2020 Zimná výzva 1
22 2020 Jarný matfyz 1
14 Matej Hluch 1 2
23 2020 Jarný matfyz 2
14 Jaroslav Ágh 2 2
21 2020 Jarný matfyz 2
20 2020 Šurany Open 0
17 Šimon Pekarovič 1 1
5 2020 Jarný matfyz 1
18 Marko Čačala 1 0
6 2020 Jarný matfyz 0
18 Maroš Silný 1 0
17 2020 Šurany Open 0
18 Michal Hajdin 1 0
7 2020 Jarný matfyz 0
18 Michal Forišek 1 0
9 2020 Jarný matfyz 0
18 Michal Kúdela 1 0
1 2020 Jarný matfyz 0
18 Juraj Šindler 1 0
3 2020 Jarný matfyz 0
18 Vlastimil Janda 1 0
18 2020 Jarný matfyz 0
18 Roman Miezga 1 0
13 2020 Zimná výzva 0
18 Matt Reppert 2 0
1 Za siedmimi horami 2020 0
16 2020 Šurany Open 0
18 Martin Krička 2 0
5 2020 Šurany Open 0
10 Za siedmimi horami 2020 0

Otvorené divízie

Divízia Poplatky Min. hráčov
MPO - -
FPO - -
MP40 - -
MJ18 - -
MJ15 - -
FJ15 - -
FJ18 - -
FP40 - -

Registračná fáza