Ako hrať

Čo je discgolf

 

Discgolf je najpopulárnejšia individuálna hra s lietajúcim tanierom (diskom). Snahou hráča je dosiahnuť cieľ na čo najmenší počet hodov. Tým cieľom je v discgolfe špeciálny kôš (Disc Catcher).

Začíname 

1. Hráč hádže z určeného miesta, pri odhode sa nesmie žiadnou časťou svojho tela dotýkať zeme za čiarou odhodiska. Prešľapnúť môže až po odhode. Hráč nikdy nehádže, pokiaľ sa pred ním alebo vedľa neho nachádza osoba alebo zviera, ktorému by disk mohol ublížiť.

2. Ďalej hráč hádže z miesta, kde sa disk zastavil. Pri odhode sa musí dotýkať aspoň jednou časťou tela miesta do 30 cm za prednou hranou disku smerom k cieľu. Po odhode môže prešliapnuť iba ak cieľ nie je bližšie než 10 metrov od koša. Ak je hráč bližšie ako 10 m od koša nesmie žiadnou časťou tela presiahnuť (dotykom so zemou) miesto odkiaľ hádže a to ani počas ani hneď po odhode disku. V opačnom prípade ho môže protihráč napomenúť a následne pripočítať hráčovi trestný hod za prešľap.

3. Pokiaľ disk ostal na strome, hádže hráč z miesta pod diskom, nepripočítava si trestný hod. Vždy hádže hráč ktorý je najďalej od cieľa, bez ohľadu na to, koľký hod práve absolvuje. Všetci ostatní stoja najmenej tri metre za ním.

4. A je tam! Posledným krokom pre úspešné zvládnutie "jamky" je dostať disk do koša. Letiaci disk zachytávajú reťaze a ten padá do spodnej časti koša. Pre Vás to znamená úspešné ukončenie jednej "jamky" a môžete smelo pokračovať k ďalšej.