Dlhodobá súťaž na FMFI (29.4. - 23.5.)

Dátum 23.05.2020
Ligy -
PDGA -
Ihrisko Bratislava – Univerzitné discgolfové ihrisko
Riaditeľ turnaja Juraj Feilhauer, #11: jfajko@gmail.com
Asistent riaditeľa turnaja :
Kapacita 9999 hráčov

Informácie

Milí discgolfisti, v súlade s postupným uvoľňovaním protiepidemiologických opatrení (od 22.4. sú otvorené vonkajšie športoviská pre nekontaktné športy) obnovujeme individuálnu dlhodobú súťaž na bratislavskom Matfyze, ktorá sa vyhodnocuje spoločne na webe, ale nie je s ňou spojené žiadne organizované športové podujatie. Súťaž je určená tak pre skúsených hráčov, ako aj pre začiatočníkov. Na účasť v súťaži vám stačí, ak v termíne od 29.4. do 23.5. odohráte aspoň jedno celé 18 jamkové kolo na štandardnom FMFI ihrisku. Do celkového poradia sa vám započíta najlepšie odohrané kolo, pričom počet odohraných kôl je neobmedzený.

Žiadame hráčov, aby sa vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii správali rozumne a zodpovedne, t.j. na ihrisku nosili rúško, nezhlukovali sa do veľkých skupín, vyhýbali sa zbytočnému fyzickému kontaktu, pohybovali sa v aspoň 4-metrovej vzdialenosti medzi sebou, išli na ihrisko bez príznakov začínajúceho ochorenia a dodržovali aj ďalšie bezpečnostné opatrenia aby nedochádzalo k šíreniu vírusu.

Registrácia a aj zadávanie skóre prebieha v tomto dokumente.

 

Dátum a čas:  začiatok 29. 4. 2020 o 00:00 II koniec 23. 5. 2020 o 23:59

Miesto a ihrisko: pevné 18 jamkové Univerzitné discgolfové ihrisko FMFI Bratislava (mapa, jamky 5,6,7 sa nehrajú!)

Formát: vyhodnocuje sa najlepšie kolo, počet odohraných kôl je neobmedzený

Divízie:  muži open (MPO), ženy open (FPO), juniori pod 18 rokov (MJ18), juniorky pod 18 rokov (FJ18), amatéri muži (AM M), amatérky ženy (AM W)

Registrácia: nie tu na stránke, vyplň tento krátky formulár

Zadávanie skóre: v dokumente

Pravidlá: pravidlá pre jednotlivé jamky sú uvedené na tabuľkách pri odhodiskách (tee-signoch), hráči nežijúci v spoločnej domácnosti by sa mali počas hry zdržiavať v aspoň 4-metrovej vzdialenosti (rádius šírenia vírusu).


Registrácia
Ihrisko